22. juli-senteret

Elin

Elin har en lang historie fra Utøya som frivillig i Norsk Folkehjelp, og hadde tjeneste på AUFs sommerleir første gang i 1987. Den 22. juli 2011 var hun i Skolestua, hvor til sammen 47 mennesker søkte tilflukt fra terrorangrepet. Elin overlevde, men mistet en nær kollega.

Etter 22. juli har Elin fortsatt arbeidet for Norsk Folkehjelp – også tilbake på Utøya. Hun mener 22. juli bør minne oss om viktigheten av å fortsette å kjempe for rettferdighet og demokrati, og håper at de personlige historiene fra 22. juli kan bidra til å øke bevisstheten om det som skjedde og menneskene som ble rammet. I disse filmene forteller hun sin historie fra og om det som skjedde, om tiden etterpå, og hva hun håper vi kan lære av 22. juli.