22. juli-senteret

Lars

Lars var sikkerhetsvakt i Regjeringskvartalet, og 22. juli 2011 hadde han vakt i 15. etasje i Høyblokka, i resepsjonen til Statsministerens kontor (SMK). Da bomben gikk av, ble Lars slått bevisstløs før han våknet og så kaoset eksplosjonen hadde forårsaket. I timene som fulgte bisto Lars i evakuerings- og sikringsarbeid i og rundt Høyblokka.

Å fortelle de personlige historiene kan I disse filmklippene forteller han sin historie fra og om det som skjedde, om tiden etterpå og hva han håper vi kan lære av 22. juli.