22. juli-senteret

Ola

Ola fra Bærum var 16 år 22. juli 2011. Han hadde vært engasjert i AUF i rundt ett år, og skulle på sin første sommerleir på Utøya. Ola var en av dem som klarte å overleve ved å svømme fra øya. Han mistet kjæresten i terrorangrepet.

Ola håper de personlige historiene kan være med på å åpne for samtaler om terrorangrepene og årsakene bak. Han mener vi må ta verdiene det ble snakket så mye om i etterkant – demokrati og ytringsfrihet – på alvor. Han er spesielt opptatt av å ha en åpen, lyttende og kritisk offentlig samtale, og mener vi må snakke mer om holdningene som stod bak angrepene. I disse filmene forteller han sin historie fra og om det som skjedde, om tiden etterpå, og hva han håper vi kan lære av 22. juli.