22. juli-senteret

Om prosjektet

«Min historie – Personlige fortellinger fra og om 22. juli» er et undervisningstilbud og et dokumentasjonsprosjekt ved 22. juli-senteret. Flere overlevende og pårørende har fortalt sine historier i media og i biografier. Andre har gitt uttrykk for et ønske om å fortelle, uten at de har funnet anledning til det. Dette prosjektet løfter frem historiene til mennesker som på ulike måter opplevde 22. juli 2011 på nært hold og setter dem inn i en større sammenheng.

Undervisningstilbud

Gjennom et undervisningstilbud som lanseres i januar 2018, inviterer vi skoleklasser til møter med vitner som forteller sine historier fra og om 22. juli 2011. I det 2,5 timer lange opplegget engasjeres elevene gjennom refleksjonsoppgaver og gruppearbeid om 22. juli, og de får høre fortellingene fra, og komme i dialog med mennesker som på ulike måter opplevde terroren på nært hold.

Les mer om vitneprosjektets undervisningstilbud her: «Undervisning»

Dokumentasjon og læringsressurser

Gjennom å dokumentere vitneberetninger og samle inn tekster, video og annet materiale som løfter frem personlige opplevelser fra 22. juli, ønsker 22. juli-senteret å bidra til at historiene fra og om 22. juli 2011 videreføres, og bevares for ettertiden.

Noen av vitneberetningene fra berørte som ønsker å dele sin historie, ligger tilgjengelig som en del av våre læringsressurser. Her kan man finne både videoer og skriftlige vitneberetninger hvor overlevende, etterlatte og andre forteller om 22. juli.

Søk i videoer og andre læringsressurser her: «Min historie – personlige fortellinger fra og om 22. juli»

Bakgrunn og formål med prosjektet

Gjennom vitneberetninger møter vi menneskene bak tall og fakta om den historiske hendelsen 22. juli. Vitnenes fortellinger er verdifulle, både fordi de gir innsikt i hva som skjedde og hvordan terroren virket inn på enkeltmennesker og samfunn, men også fordi de minner oss om at det skjedde.

De personlige historiene kan legge til rette for diskusjon og refleksjon rundt terror og tilgrensende tematikk, og berøre spørsmål knyttet til alt fra radikalisering, politisk engasjement, demokrati og sikkerhet, til mental helse og historiebruk.

Høsten 2017 starter de første elevene som ikke var født 22. juli på skolen, og i fremtiden vil historiene fra de som var der bli enda viktigere for å forstå hva som skjedde. De som er berørt, vil alltid bære med seg sine, unike historier fra angrepene, men et viktig formål med både undervisningen og dokumentasjonen i «Min historie – Personlige fortellinger fra og om 22. juli», er å skape nærhet til disse historiene slik at elevene selv kan reflektere rundt og skape egne erfaringer knyttet til terrorangrepene.