22. juli-senteret

Borgerrettigheter

Borgerrettigheter er rettigheter en stat garanterer sine borgere. Rettighetene knyttet til borgerskap omfatter normalt både sivile rettigheter (likhet for loven, tale- og trosfrihet, og eiendomsrett), politiske rettigheter (stemmerett, representasjon) og sosiale rettigheter (velferdsrettigheter, utdanning). (1)

Kilder:

(1) Østerud, Øyvind, red. Statsvitenskapelig leksikon. Oslo: Universitetsforlaget, 2007, s. 30.