22. juli-senteret

Demokrati

Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform der folket, landets voksne innbyggere, velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger. I et demokrati kan innbyggerne også selv delta i utformingen av de politiske vedtakene. Mer generelt betyr demokrati at innbyggerne deltar aktivt i viktige politiske beslutningsprosesser og har like rettigheter til å delta. (1)

Folkesuverenitet:
Sentralt for folkestyret er folkesuverenitet, som er en betegnelse på et samfunnssystem der makten utgår fra folket. (2) Folkesuverenitetsprinsippet: «(…) en idé som går ut på at all legitim statsmyndighet utgår fra folket. Ideen oppfattes slik at den krever at utøvelsen av statlig myndighet skjer med utgangspunkt i en folkevalgt nasjonalforsamling». (3)

Kilder:

(1) Thorsen, Dag Einar, Palle Svensson og Kjell-Olav Hovde. «Demokrati». I Store norske leksikon. Sist oppdatert 27.08.2016.  https://snl.no/demokrati

(2) Østerud, Øyvind, red. Statsvitenskaplig leksikon. Oslo: Universitetsforlaget, 2007, s. 69.

(3) Berg, Ole T. og Dag Einar Thorsen. «Folkesuverenitet». I Store norske leksikon. Sist oppdatert 25.01.16. https://snl.no/folkesuverenitet

Tips til videre lesning:

lovdata.no. «Norges Grunnlov»

regjeringen.no. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Temaside: «Valg og demokrati»

Storsveen, Odd Arvid. «Grunnlov uten demokrati». I Norgeshistorie.no, UiO.

stortinget.no. «Folkestyret»