22. juli-senteret

Medborgerskap

Medborgerskap betegner et sett idealer for borgernes status som medlemmer av et samfunn. I økende grad bukes begrepet også empirisk for å karakterisere borgernes faktiske status som medlemmer av samfunnet. (1)

Se også: Demokrati

Kilder:

(1) Østerud, Øyvind, red. Statsvitenskaplig leksikon. Oslo: Universitetsforlaget, 2007, s. 166.

Tips til videre lesning:

The European Wergeland Centre. «All-European Study on Education for Democratic Citizenship» (rapport).