22. juli-senteret

Multikulturalisme

Multikulturalisme er både et beskrivende og et normativt begrep. Den beskrivende betydningen viser til at vestlige samfunn i dag er sammensatt av kulturelt ulike grupper. Man kan si at vi lever i flerkulturelle samfunn. Den normative betydningen søker å bekrefte og fremme mangfold som modell for menneskelig liv, og å relativisere kulturell verdi.

En bredere europeisk høyrebevegelse ser det de kaller sentrale europeiske verdier som truet av ikke-europeiske minoriteter, og særlig muslimers, verdier. «Multikulturalistiske ideer» og «multikulturalistisk politikk» blir beskyldt for å ha støttet slike verdier. (1)

Anders Behring Breivik begrunnet terrorangrepene mot Regjeringskvartalet og AUF som et forsvar mot det han kalte «det multikulturelle prosjekt». I 22. juli-dommen kan vi lese at: «Tiltalte mener at etniske nordmenn har blitt utsatt for overgrep i form av etnisk ‘dekonstruksjon’ siden Arbeiderpartiet åpnet for masseinnvandring i 1960-årene. Norge er transformert til en multikulturell stat, hvor det norske urfolket er i ferd med å bli utslettet. Alle partiene på Stortinget, men særlig Arbeiderpartiet, er ansvarlige for dette.»

 

Kilder:

Fosshagen, Kjetil. «Multikulturalisme». I Store norske leksikon. Sist oppdatert 20.02.15. https://snl.no/multikulturalisme

Tips til videre lesning:

lovdata.no. Dom i 22. juli-saken, Oslo Tingrett