22. juli-senteret

Politisk deltakelse

Politisk deltakelse betyr deltakelse i aktiviteter som har til formål eller resultat å øve innflytelse på de politiske myndighetenes beslutninger, enten direkte ved å påvirke beslutningsprosessen på et gitt område, eller indirekte ved å påvirke valget av politiske representanter. (1)

Kilder:

(1) Østerud, Øyvind, red. Statsvitenskapelig leksikon. Oslo: Universitetsforlaget, 2007, s. 209.

Tips til videre lesning:

Fordypningstekst: «Politisk ungdomsengasjement»

regjeringen.no. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Temaside: «Valg og demokrati»

ssb.no. «Politiske ressurser og deltakelse»

stortinget.no. «Folkestyret»