22. juli-senteret

Undervisning

All undervisning i 22. juli-senteret inviterer skoleelever og lærere inn i ordskiftet om 22. juli og oppfordrer til aktiv deltakelse i forhandlingen om 22. julis betydning nå og i fremtiden. Undervisning om 22. juli 2011 dreier seg om å overføre kunnskap om de realhistoriske kjensgjerningene, men kanskje like viktig er det at tematikken åpner opp for sentrale verdidiskusjoner og refleksjoner for elever på ulike klassetrinn. Terroraksjonen var et angrep på både enkeltmenneskene og det norske demokratiet. Undervisningen har som målsetning å tilrettelegge for en diskusjon om 22. juli i lys av historiske så vel som samtidige, nasjonale så vel som globale fenomener og hendelser.

Mulighetene er mange for at samtaler om terrorangrepene kan fungere som innfallsvinkler til en mangfoldsfortelling som kan motvirke følelser av utenforskap og marginalisering i møte med storsamfunnet. Historien om 22. juli kan, om den formidles med kunnskap og klokskap danne utgangspunkt for en felleskapsfortelling for alle som bor i Norge i dag.

Deltakelse i ett av undervisningstilbudene bestilles her: bestilling for grupper.

Her finner du en oversikt over 22. juli-senterets tre undervisningstilbud.

 • Hva skal vi lære bort om 22. juli?

  Undervisningsopplegget henvender seg til elever fra 9. trinn til vg3, og tar utgangspunkt i at ungdommer selv bør og kan være med på å bestemme hva som er viktig å lære, og lære bort om terrorangrepet 22. juli 2011.

  Les mer
 • Min historie - personlige fortellinger fra og om 22. juli

  «Min historie – Personlige fortellinger fra og om 22. juli» er et nytt undervisningstilbud som lanseres ved 22. juli-senteret i januar 2018. I undervisningsopplegget får elever møte mennesker som på ulike måter opplevde 22. juli 2011 på nært hold.

  Les mer
 • Voksenopplæring: 22. juli - Verdier på prøve

  22. juli-senteret har egne undervisningsopplegg tilpasset voksenopplæring. Tilbudet tar hensyn til ulike gruppers språkkunnskap og kulturelle forskjeller.

  Les mer