22. juli-senteret

Hva skal vi lære bort om 22. juli?

Hva skal vi lære bort om 22. juli? henvender seg til elever fra 9. trinn til vg3, og tar utgangspunkt i at ungdommer selv bør og kan være med på å bestemme hva som er viktig å lære, og lære bort om terrorangrepet 22. juli 2011.

Det 2,5 timers lange undervisningsopplegget er fundert i historiedidaktiske teorier om minnekultur og historiebevissthet, og legger opp til høy grad av elevmedvirkning, gjennom gruppearbeid med kilder. Sluttproduktet er en miniutstilling som diskuteres i plenum. Undervisningen foregår i 22. juli-senterets paviljong og utstilling.

De fleste som lever i Norge i dag, har sterke minner knyttet til 22. juli. Også de som ikke er direkte berørt av tragedien. Mange husker hvor de befant seg da de først hørte om terrorangrepet – og hva de tenkte. Mange husker dagevis med nyhetssendinger på tv og radio, og minnemarkeringer i gater og på sosiale medier. Mye har skjedd siden 2011, både i Norge og i verden. Dere som var barn, er ungdommer i dag. Dere som var ungdommer er nesten voksne. Snart vil skolebarn og -ungdommer ikke lenger knytte personlige minner til 22. juli, og historien om terrorangrepet må fortelles og forklares slik vi gjør med andre historiske hendelser. Historien er ikke uforanderlig og statisk. Den er alltid noens fortelling, alltid gjenstand for forskyvning og forandring. Historien om 22. juli arves av generasjonen som er unge i dag. Hvordan vil dere at den skal fortelles?

Lærerne har ansvar for å følge sine elever under besøket. Fyll inn bookingskjemaet i god tid før planlagt besøk.

Undervisning om 22. juli 2011

Undervisning om 22. juli 2011 dreier seg om å overføre kunnskap om de realhistoriske kjensgjerningene, men kanskje like viktig er det at tematikken åpner opp for sentrale verdidiskusjoner og refleksjoner for elever på ulike klassetrinn. Terroraksjonen var et angrep på både enkeltmenneskene og det norske demokratiet. Hvordan mener unge mennesker at vi som fellesskap skal møte framtiden etter det som skjedde?

Nødvendige forberedelser

Vi anbefaler at skolene forbereder elevene godt før de besøker 22. juli-senteret. Elevene vil ha større utbytte av besøket hvis de har kjennskap til de faktiske hendelsene 22. juli 2011 på forhånd. Det er utarbeidet en presentasjon som lærere kan ta i bruk til dette formålet. Denne presentasjonen inneholder et minimum av den forkunnskapen elevene bør ha før et besøk.

22. juli-senteret formidler en alvorlig historie. Noen elever kan reagere sterkt. Også av den grunn er det viktig at elevene er godt forberedt, og at det går ut informasjon til foreldre/foresatte om besøket. Det er utarbeidet et flerspråklig brev til foreldre/foresatte som kan lastes ned og deles ut i forkant av besøket.