22. juli-senteret

Minnemarkeringer 22. juli 2021 i Agder

Arendal kommune

Minnemarkering i Trefoldighetskirken kl. 12.00
12.00-12.05    Kirkeklokkene ringer
12.05        «Til ungdommen» spilles over byen

Refleksjoner fra pårørende og politikere
Musikk – tekstlesning – lystenning – sang

Rosen er minneblomsten for 22. juli. Ta gjerne med en rose for å legge på minnestedet utenfor kirken. Det er også mulighet for å tenne lys, og medlemmer av kommunens kriseteam er til stede ved ønske om noen å snakke med.

Medvirkende
Hege Torvik Langerød – Pårørende til en av de overlevende fra Utøya
Ramani Konstanse Cornels Nordli – Arendal Arbeiderparti
Josef Hæier – Arendal Arbeiderparti
Representanter for ungdomspartiene i Arendal
Haagen Poppe – Saksofon
Regine Venås – Sang
Nina Irslinger – Organist
Elin Ann Øvensen – Sokneprest
Jorunn Raddum – Prost i Arendal

Medlemmer av kriseteamet i Arendal
Kaffe på kirkebakken i regi av Kia – Kristent Interkulturelt Arbeid

Trefoldighet menighet > Artikler > Artikkeldetaljer


Grimstad kommune

Grimstad kommune planlegger, i tett samarbeid med Arbeiderpartiet, AUF og det politiske miljøet, å markere tragedien utenfor Grimstad kirke med musikk og taler på ettermiddagen 22. juli 2021. Vi vil legge de endelige detaljene for markeringen i løpet av uke 25.


Kristiansand kommune

I anledning at det er 10 år siden terrorangrepet 22. juli planlegges det flere nasjonale og lokale markeringer. I Kristiansand kommune arrangeres det markeringer på årsdagen ved minnemonumentet, Arkivet og i Domkirken.

I Kristiansand kommune markeres 10-årsdagen for 22. juli med flere arrangementer. I tillegg skal det bli arrangert et undervisningopplegg på Arkivet freds- og menneskerettighetssenter som tar utgangspunkt i 22. juli. Arrangementene er åpne for alle.

Program for 22. juli:

Kl. 12.00-13.00: Markering ved 22. juli minnemonumentet ved Domkirken i Kristiansand
Markeringen starter med musikkinnslag av Bjørn Charles Dreyer og cellist Ariel Alexis de Wolf som
skal fremføre Dreyers komposisjon «The Always Juvenilia».

Deretter blir det:
• Tale ved ordfører Jan Oddvar Skisland
• Tale ved fylkesleder i AUF, Ida Branthus Hirst
• Diktopplesing ved skuespiller Henrik Rafaelsen
• Navneopplesing og kransenedlegging
• Musikkinnslag ved Bjørn Charles Dreyer og vokalist Signe Salvesen
• Rosenedleggelse for alle som ønsker

Etter markeringen arrangeres minnesamling for inviterte gjester i Rådhuskvartalet. Her blir det sosialt samvær for de etterlatte og berørte i Agder. Dørene åpner kl. 13.00 og det offisielle programmet starter kl. 14.00. Minnesamlingen arrangeres i tråd med smittevern i Kristiansand kommune.

Ansvarlig arrangør: AUF er hovedarrangør og Kristiansand kommune er medarrangør.

Kl. 13.00-18.00: Minnestund på Arkivet freds- og menneskerettighetssenter
22. juli blir aldri mer en vanlig sommerdag. 10 år etter de verste terrorhandlingene på norsk jord siden krigen, inviterer Arkivet freds- og menneskerettighetssenter til åpent hus for samtaler og ettertanke. Med vakker musikk, søkende ord og samhold vil minnes de vi har mistet, hedre de  overlevende og ta vare på hverandre på en dag ingen skal behøve å være alene. Åpen kafé. Ulike rom for refleksjon. Kl. 15.00 inviteres til tverreligiøs minnestund.

Ansvarlig arrangør: Arkivet freds- og menneskerettighetssenter

Kl. 18.00-19.00: 22. juli i Domkirken – 10 år etter terrorhandlingene
I Domkirken blir det samtale mellom gruppeleder for fylkestingsgruppen Gro Bråten og sokneprest Aud Sunde Smemo. Deretter blir det tale ved fungerende biskop Freddy Berg før det blir hilsener ved:
• ordfører Jan Oddvar Skisland
• imam og leder for muslimsk union Agder, Akmal Ali
• fylkesleder i AUF, Ida Branthus Hirst
Det blir også deltakelse fra ungdomspolitikere og musikalsk innslag av pianist Runar Nørsett og solist Tine Wulff.

Markeringen er åpen for alle, men det kan være restriksjoner på hvor mange som får komme inn i kirken på grunn av koronasituasjonen.

Ansvarlig arrangør: Kristiansand Domkirke

Viderefører lærdom fra 22. juli i form av undervisning på Arkivet
Bystyret i Kristiansand har bevilget 250 000 kroner til å markere 22. Juli. Arkivet fred- og menneskerettighetssenter skal utvikle et undervisningsopplegg med utgangspunkt i 22. juli. Dette er planlagt til å starte i løpet av høsten 2021.

– I samarbeid med Arkivet skal det utvikles et undervisningsopplegg som har utgangspunkt i 22. juli. Formålet er å gi mulighet for refleksjon og tanken er at undervisningen skal vare over tid. Arkivet har den nødvendige kompetansen til å utvikle et slikt undervisningsopplegg og bystyret har satt av midler til at dette skal realiseres, sier prosjektleder og kulturfaglig rådgiver, Gro Kvanvig i Kristiansand kommune

Kontaktperson
Prosjektleder og kulturfaglig rådgiver, Gro Kvanvig mobil: 98 44 86 39
e-post gro.kvanvig@kristiansand.kommune.no


Lindesnes kommune

Sted: Minnesmerket ved Risøbank. Tid: Torsdag, 22. juli 2021, kl. 1115

Tid Hva Hvem
11.15 Solo fiolin
Ole Bull: «På solen  jeg ser / Seterjentens søndag»
Ragin Wenk – Wolf
1119 Velkommen til markering Ordfører
Even Tronstad Sagebakken
1122 Appell – «22. juli i en historisk ramme» (tittel på innlegget avklares med ÅLK) Tidligere ordfører
Åse Lill Kimestad
1130 Kransenedleggelse med ett minutts stillhet Åse Lill Kimestad
1132 Solosang
Forslag:
Nordahl Grieg: Til ungdommen
Forslag til solist:
Madelen Anfinnes
1136 Appell – «De unges stemme» Dennis Bjørtvedt Torkelsen
1141 Solosang (Dersom tidsrammen blir knapp kan dette innslaget kuttes)
Forslag: Avtales med solist
Forslag til solist:
Vegard Lohne
1146 Fra familien Laila og Einar Buø
1155 Solo fiolin
Ole Bull: « I ensomme stunde»
Ragin Wenk-Wolf
1200 Klokkene på Risøbank / klokkehuset ringer

Kirken har følgende markering:

  • Klokkene ringer den 22.7 klokka 12, og deretter er kirken åpen frem til 15, slik at den kan oppsøkes.
  • Kirken har temakveld søndag 25.7 knyttet til markeringen. Her vil det også komme mer detaljert etter hvert.

Lyngdal kommune

Lyngdal kommune skal gjennomføre en markering 22. juli. Det politiske utvalget for kultur og samskaping vedtok 2. juni å nedsette en komite som skal planlegge arrangementet. Komiteen består av representanter fra det politiske utvalget, Lyngdal arbeiderparti/AUF, ungdomsrådet samt ordfører og kultursjef.

Programmet er ikke klart per i dag, men det vil bestå av tale av ordfører samt andre talere og blomsternedleggelse. I tillegg vil det bli satt opp en minneplate med navnet på den som omkom på Utøya som var fra Lyngdal.


Risør kommune

Selv om ingen av ofrene fra terrorhandlingene 22. juli 2011 kom fra Risør kommune, berørte dette også alle i Risør sterkt. Det var flere lokale markeringer og ikke minst mange unge mennesker var sterkt engasjerte. Vi ønsker derfor å markere 22. juli i år med et enkelt program i Hollenderhagen, innenfor de smittevernregler som gjelder. Arrangører er Risør kommune, ungdomsrådet i Risør og Aktive Fredsreiser. Foreldre og elever ved Risør ungdomsskole som vil delta på Norge-tur (inkludert Utøya) med Aktive Fredsreiser i høst vil også delta. Risør Arbeiderparti har deltatt i planleggingen

 

Kirkeklokkene ringer over hele landet klokka 12.00. Åpen kirke i Risør.

Program: Kl. 16.00 i Hollenderhagen

Velkommen: Ordfører Per Kr. Lunden

Musikk: Hanna Brøyn Skuggevik

Kort appell: Knut Henning Thygesen, ordfører i 2011

Musikk: Hannah Brøyn Skuggevik

Appell: Hatefulle ytringer, Bjørn Arntzen, Aktive Fredsreiser

Diktlesing: Sina Berge og Leonore Lindstøl

Appell: Leder av ungdomsrådet i Risør, Ketil Thorvaldsen

Musikk: Hanna Brøyn Skuggevik