22. juli-senteret

Arrangementer over hele Norge

 

Program for 10-årsmarkeringen for 22. juli

I anledning  at det er 10 år siden terrorangrepet 22. juli planlegges det flere nasjonale og lokale markeringer. Nedenfor følger en oversikt over sentrale markeringer i forkant av og på årsdagen.

Planleggingen av de nasjonale minnemarkeringene foregår samtidig med en gradvis gjenåpning av samfunnet og lettelser i smitteverntiltakene som følge av koronapandemien. Covid-19 og gjeldende regler for smittevern vil påvirke gjennomføringen av og deltakelse på 10-årsmarkeringene. Flere av arrangementene vil kunne følges digitalt. Informasjonen om de ulike arrangementene vil bli oppdatert fremover.


Nasjonale minnemarkeringer – offisielt program


Minnemarkeringer 22. juli 2021 i Oslo og Hole Kommune


Minnemarkeringer 22. juli 2021 i Agder


Minnemarkeringer 22. juli 2021 i Innlandet


Minnemarkeringer 22. juli 2021 i Møre og Romsdal 


Minnemarkeringer 22. juli 2021 i Nordland


Minnemarkeringer 22. juli 2021 i Rogaland


Minnemarkeringer 22. juli 2021 i Troms og Finnmark 


Minnemarkeringer 22. juli 2021 i Trøndelag


Minnemarkeringer 22. juli 2021 i Vestfold og Telemark


Minnemarkeringer 22. juli 2021 i Vestland 


Minnemarkeringer 22. juli 2021 i Viken


Kirkene i hele landet vil ringe i klokkene fra kl.12.00 til 12.05.


Tidligere arrangementer:

Digitalt åpningsarrangement: Hva snakker vi om når vi snakker om 22. juli?

8. april 2021, kl. 18.00 – 19.30
Les mer her

Arbeiderbevegelsens 22. juli-seminar

22. februar 2021, kl. 18.00.
Digital seminar i regi av LOAUF og Arbeiderpartiet