22. juli-senteret

Arrangementer over hele Norge

 

Program for 10-årsmarkeringen for 22. juli

I anledning  at det er 10 år siden terrorangrepet 22. juli planlegges det flere nasjonale og lokale markeringer. Nedenfor følger en oversikt over sentrale markeringer i forkant av og på årsdagen.

Planleggingen av de nasjonale minnemarkeringene foregår samtidig med en gradvis gjenåpning av samfunnet og lettelser i smitteverntiltakene som følge av koronapandemien. Covid-19 og gjeldende regler for smittevern vil påvirke gjennomføringen av og deltakelse på 10-årsmarkeringene. Flere av arrangementene vil kunne følges digitalt. Informasjonen om de ulike arrangementene vil bli oppdatert fremover.

Tirsdag 20. juli

Utøya:

10 år etter terroren 22.juli 2011 kommer tusenvis av ungdommer hvert år til Utøya for å minne de som mistet livet og skape nytt liv gjennom læring og engasjement. Hvordan har Utøya reist seg fra å være åsted for målrettet terror til å bli et internasjonalt demokrativerksted, og hvilken betydning kan Utøyas erfaringer ha for andre land som opplever terror? På arrangementet vil norske og internasjonale deltakere fra politikk, forskning, utdanning og sivilsamfunnet møtes til demokrativerksted på Utøya – et sted for å minne, lære og engasjere.

Ansvarlig arrangør: Utøya AS

Onsdag 21. juli

Faglig program ved 22. juli-senteret:

Onsdag 21. juli arrangerer 22. juli-senteret en vitnesamtale mellom direkte berørte etter 22. juli og en panelsamtale mellom politikere og andre premissleverandører. Panelsamtalen vil kretse rundt hvordan samfunnet lever videre med terroren, 10 år etter 22. juli 2011.

Gjennom en arrangementsrekke som strekker seg gjennom 2021 vil 22. juli-senteret løfte frem viktige perspektiver til den pågående offentlige samtalen om 22. juli.

Flere av arrangementene trekker historiske linjer som setter 22. juli 2011 inn i en større kontekst og diskuterer terroren i lys av historiske og samtidige trusler mot demokratiet.

De menneskelige konsekvensene av 22. juli vil være en rød tråd gjennom hele arrangementsrekken.

Gjennom hele året vil det finne sted ulike arrangementer knyttet til 22. juli over hele landet. 22. juli-senteret åpner etter minnemarkeringen på Johan Nygaardsvolds plass.

Ansvarlig arrangør: 22. juli-senteret

Les mer om arrangementsrekke her

Torsdag 22. juli

Markering i regjeringskvartalet (09.00-09.45)

Program:

 • Velkommen ved Tor Inge Kristoffersen, Den nasjonale støttegruppen
 • Tale ved Den nasjonale støttegruppens leder Lisbeth Kristine Røyneland
 • Diktlesning ved Merete Stamneshagen, Den nasjonale støttegruppen
 • Musikkinnslag ved Marthe Wang
 • Tale ved AUF-leder Astrid W. E. Hoem
 • Tale ved statsminister Erna Solberg
 • Musikkinnslag ved Marthe Wang
 • Navneopplesning (først de 8 fra regjeringskvartalet så de 69 fra Utøya)
 • Kransenedleggelse ved medlem av kongehuset, statsminister Erna Solberg, AUF-leder Astrid W. E. Hoem og Den nasjonale støttegruppens leder Lisbeth Kristine Røyneland
 • Ett minutt stillhet
 • Musikkinnslag ved Marthe Wang
 • Takk for oppmøte ved Tor Inge Kristoffersen, Den nasjonale støttegruppen
 • Rosenedleggelse, akkompagnert av trompetsolo ved Magnus Aannestad Oseth

Medlemmer av kongehuset og regjeringen vil være tilstede.

Arrangementet kan følges digitalt.

Etter markeringen inviteres det til sosialt samvær i R5 for de etterlatte og berørte i tråd med smittevern i Oslo (10.00-10.30).

Ansvarlig arrangør: Den nasjonale støttegruppen og AUF, med teknisk bistand fra KMD (DSS)

Markering i Oslo domkirke (11.00-12.00)

Gudstjeneste med lystenning, lesninger og musikk. Gudstjenesten er åpen for alle, men det kan være restriksjoner på hvor mange som får komme inn i kirken pga. koronasituasjonen.

Program:

 • Prester og musikere fra domkirken
 • Biskop Kari Veiteberg holder preken
 • Tale ved Jens Stoltenberg
 • Lystenning med representanter fra Den nasjonale støttegruppen, AUF og representanter fra ulike religioner
 • Ved gudstjenestens slutt, kl. 12.00-12.05, vil kirkeklokker over hele landet ringe, for å vise at kirken går i forbønn for alle som er berørt av 22. juli
 • Det vil være åpne kirker en rekke steder i landet

Medlemmer av kongehuset og regjeringen vil være tilstede.

Ansvarlig arrangør: Oslo domkirke, i samarbeid med Den nasjonale støttegruppen og AUF.

Gudstjeneste i Hole kirke (13:00-14:00):

Gudstjeneste ved biskop Jan Otto Myrseth og Hole sogn
Medlemmer av kongehuset og regjeringen vil være tilstede.

Ansvarlig arrangør: Hole kirke

Markering på Utøya (15.00-16.15)

Lysningen (minnestedet):

 • Det legges ned blomster

Program i bakken:

 • Velkommen ved AUFs leder Astrid W. E. Hoem
 • Ett minutts stillhet
 • Musikkinnslag ved Renate Tårnes
 • Tale ved Merete Stamneshagen, etterlatt, Den nasjonale støttegruppen
 • Tale ved Erik Kursetgjerde, overlevende, Den nasjonale støttegruppen
 • Diktopplesning ved Gunnar Sæbø, etterlatt, Den nasjonale støttegruppen
 • Musikkinnslag ved Renate Tårnes
 • Tale ved AUFs leder Astrid W. E. Hoem
 • Tale ved Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre
 • Musikkinnslag ved Renate Tårnes
 • Alle forflytter seg til kaia til fots

Program på kaia på Utøya (15.45):

 • Navneopplesning (først de 69 fra Utøya så de 8 fra regjeringskvartalet)
 • Ett minutts stillhet
 • Kransenedleggelse ved medlem av kongehuset, statsminister Erna Solberg, Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre, AUFs leder Astrid W. E. Hoem, og Lisbeth Kristine Røyneland, leder av Den nasjonale støttegruppen
 • Trompetsolo: «Til ungdommen» ved Magnus Aannestad Oseth
 • Rosenedleggelse for alle som ønsker
 • Båt tilbake til landsiden fra kl 16:15

Medlemmer av kongehuset og statsministeren vil være tilstede.
Arrangementet kan følges digitalt/sendes direkte av NRK

Ansvarlig arrangør: AUF og Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli.

Nasjonalt minnearrangement i Oslo (20.00- 21.30)

På kvelden blir det et nasjonalt minnearrangementet, som vil bestå av taler, navneopplesning, og ulike kulturelle innslag. Hans Majestet Kong Harald vil holde hovedtalen. Andre talere er statsminister Erna Solberg, Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og AUF-leder Astrid W. E. Hoem. Sted for markeringen vil bli bekreftet i løpet av mai. Arrangementet blir sendt direkte på NRK1.

Medlemmer av kongehuset og regjeringen vil være tilstede.

Ansvarlig arrangør: Regjeringen v. Utenriksdepartementet ved Avdeling for kultur, næringsfremme og protokoll


Minnemarkering 22. juli 2021 i Innlandet

Statsforvalteren i Innlandet har mottatt melding om følgende aktiviteter i Innlandet i forbindelse med 22. juli markeringen:

 • Ordfører i Alvdal og Tynset opplyser at kommunene i Nord-Østerdal går sammen om et felles arrangement på Tynset
 • Ordfører i Løten opplyser at kommunene Løten, Stange, Hamar og Ringsaker forbereder en felles markering på Hamar 22. juli

Minnemarkering 22. juli 2021 i Malvik kommune

Malvik Arbeiderparti planlegger for en fin markering i samarbeid med Malvik kommune klokken 16:00. Her vil kulturelle innslag bli kombinert med appeller fra AUF og  politisk nivå i Malvik kommune. Avslutningsvis vil det bli nedlagt roser på minnesmerket i Hommelvik.

I forbindelse med arrangementet vil Hommelvik kirke og Hommelvik bibliotek holde åpent.


Minnemarkeringer 22. juli 2021 i Møre og Romsdal – Program

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har teke initiativ til å samle ei arbeidsgruppe med aktuelle aktørar til å planlegge korleis vi kan markere dette her i Møre og Romsdal. Den offisielle markeringa i fylket skjer i:

Molde Domkirke torsdag 22.juli kl. 12.00-13.00
Alle ordførarane og leiarane av ungdomsråda i fylket vil bli invitert hit saman med andre offisielle personar. Domkirka vil vere open for alle, med atterhald om smittevernregler på det aktuelle tidspunktet. Arrangementet vil skje i nært samarbeid med biskopen i Møre, støttegruppa for 22. juli Nordvest og Moldejazz, slik som ved 5 års markeringa i 2016.

Støttegruppa 22. juli Nordvest er med i arbeidsgruppa for 10 års markeringa. Her deltek også Fylkesordførar (Ap) og AUF. Vår offisielle markering er forsøkt tilpassa tidspunkt for markeringar vi veit skal skje nasjonalt og andre stader i fylket seinare på dagen.

Markeringar i Ålesund, Ørsta, Sula og Kristiansund
Tre unge menneske frå Møre og Romsdal vart drepne. Ved eksplosjonen i regjeringskvartalet omkom Jon Vegard Lervåg (32) frå Ålesund, og på Utøya miste Guro Vartdal Håvoll (18) frå Ørsta og Sverre Flåte Bjørkavåg (28) frå Sula livet. Dei blei offer for terroristen sitt angrepet på våre demokratiske verdiar.

Kommunane Ålesund, Ørsta, Sula og Kristiansund, har sett opp eigne minnesmerke etter 22. juli terroren. Vi vil særskilt oppmode desse fire kommunane til å gje minnesmerka, dei etterlatne og overlevande ei ekstra merksemd gjennom ei offisiell markering. Statsforvaltaren vil vere til stades og leggje ned krans ved alle dei fire minnesmerka.

Arbeid og markeringar i kommunane
Ungdommane som overlevde har vore særs tydeleg i sitt bodskap; «Aldri meir 22. juli». Korleis kan vi gjere dette i praksis slik at det ikkje berre blir ord ? Statsforvaltaren i Møre og Romsdal viser til kommunane sitt oppdrag om å arbeide mot radikalisering. Vi oppmodar difor kommunane, gjerne med ordføraren i spissen, til å invitere ungdomsråd og skoler til å arbeide aktivt med haldningar og kampanjar mot radikalisering. Alle kommunar har eigne politiråd, og politimeister Ingar Bøen har bekrefta at dei vil bidra aktivt inn i dette arbeidet saman med kommunane.

Ein annan måte å markere sjølve dagen på, kan vere at kommunane arrangerer framsyning av filmen «Generasjon Utøya» i kino/forsamlingshus. To av dei fire hovudpersonane i dokumentaren kjem frå Møre og Romsdal. Dei overlevde terroren på Utøya, og vi får følgje dei gjennom desse 10 åra som har gått sidan 22.juli 2011. Filmen går på mange kinoar no i april/mai, men kan gjerne settast opp på nytt i høve 10-års markeringa.

Meir enn 20 ungdommar frå Møre og Romsdal deltok på sommarleiren på Utøya i 2011, og overlevde terroråttaket. Også desse bør oppleve at heimkommunen tek initiativ til ei markering av dagen.


Minnemarkeringer 22. juli 2021 i Vestfold – Program

Arrangementet starter på Tønsberg torg klokken 18.30:
Velkommen ved Toril Holmøy Svendsen, leder Støttegruppen 22. juli avd. Vestfold
– Tale ved Jon Sanness Andersen, ordfører Færder kommune

Rosetog:
Rosetoget går fra Tønsberg torg til Minneparken. Ta gjerne med roser selv.

Minneparken:
 Klokken 19.00: Kirkeklokkene ringer fra Domkirken
– Musikkinnslag med «Herrene i haven»
– Tale ved Anne Rygh Pedersen, ordfører i Tønsberg
– Appell ved Konstanse Marie Alvær Andreassen, Leder av AUF Vestfold og Telemark
– Musikkinnslag med «Herrene i haven»
– Navneopplesning (Vestfold) ved Fabian Wahl Sandvold, Vestfold og Telemark arbeiderparti
– 1 minutts stillhet
– Trompetsolo «Til ungdommen» av trompetist Magnus Aannestad Oseth
– Kransenedleggelse og nedleggelse av medbrakte roser.

Domkirken er åpen fra klokken 18.00 – 20.00 og det vil være anledning til å gå inn og tenne lys.
Domprost Marta Botne, Sokneprest Inger Bækken (Nøtterøy) og Sokneprest Karl Olva Skilbreid (Teie)
vil være tilstede om det er behov for å snakke med en av disse.

Vi ønsker alle interesserte vel møtt!


Kyrkjene i heile landet vil ringe i klokkene frå kl.12.00 til 12.05.

 

Tidligere arrangementer:

Digitalt åpningsarrangement: Hva snakker vi om når vi snakker om 22. juli?

8. april 2021, kl. 18.00 – 19.30
Les mer her

Arbeiderbevegelsens 22. juli-seminar

22. februar 2021, kl. 18.00.
Digital seminar i regi av LOAUF og Arbeiderpartiet