22. juli-senteret

Minnemarkeringer 22. juli 2021 i Troms og Finnmark

Alta

Ettermiddagsarrangement med taler, blomsternedleggelse og kulturinnslag.


Bardu

Ettermiddagsarrangement med taler, blomsternedleggelse og kulturinnslag.


Harstad

Harstad kirke åpner kl. 11

Programmet starter kl. 12 og varer til kl. 13:

 •  Kirkeklokkene ringer, kl. 1200-1205
 • Velkommen med prost Arne Bernt Håkonseth
 • Vårt Lille Land, sang: Lindis Haugan piano: Mathias Kråkevik
 • Appell ved Anne-Karin Opsal, ordfører i Harstad
 • Lystenning med navnelesning av prost Arne Bernt Håkonseth og bibliotekleder Line Rubach
 • Til Ungdommen, sang: Lindis Haugan piano: Mathias Kråkevik
 • Avslutning ved prost Arne Bernt Håkonseth

Kanebogen kirke: Åpen kirke kl. 11-14.

Harstad kirke: Åpen kirke kl. 11-20.
Kl. 12: Minneseremoni i samarbeid med Harstad kommune.

Trondenes kirke: Åpen kirke kl. 11-14.
Åpen kirke med tekst- og orgelmeditasjon kl. 18-20.

 


Karasjok

Sted: Utenfor gamle kirka

Kl. 13.30
Pianomusikk inne i kirka

Kl. 13.40
Tale v/ordfører Svein A. Somby

Kl. 13.50
Ett minutt stillhet

Kl. 13.51
Skádjil kor – Må din vei komme deg i møte/Divtte geainnu boahtit ovddal

Kl. 13.55
Rosenedleggelse

Kl. 14.05
Skádjil kor – » Til ungdommen»

Kl. 14.10
Dikt av Inga Ravna Eira

Kl. 14.15
Skádjil kor – Eahkkesroađđi

*Med forbehold om endringer


Nordkapp

Nordkapp kommune og Kirken i Nordkapp vil sammen markere 10-årdagen for det brutale terroranslaget mot regjering, AUF og Ap den 22. juli med minnegudstjeneste samt rosenedlegging og minneord ved bautaen. Markeringen starter kl 19:00 med 77 klokkeslag.

 • Minnegudstjeneste ved sogneprest Onar Haugli
 • Nedlegging av 77 roser ved ordfører Jan Olsen
 • Et minutt stillhet
 • Minneord ved Ingrid Thomassen, styremedlem Nordkapp Arbeiderparti
 • Nedlegging av roser fra de fremmøtte

Med forbehold om endringer


Nordreisa 

Minnegudstjeneste 22. juli – Nordreisa kirke (kl. 11.00)

Program:

 • Prest Hans Olav Westen og organist August Veseth fra Nordreisa sokn
 • Solist Siw Tanja Gudmundsrud
 • Ordfører Hilde Nyvoll
 • Mulighet for å tenne lys

Gudstjenesten er åpen for alle.

Kl. 12.00-12.05 vil kirkeklokker over hele landet ringe, for å vise at kirken minnes og går i forbønn for alle som er berørt av 22. Juli.

Nordreisa kirke vil være åpen til kl. 14. 

Arrangør: Nordreisa sokn og Nordreisa kommune


Porsanger

Taler og blomsternedleggelse.


Salangen

Ettermiddagsarrangement med taler og blomsternedleggelse


Sør-Varanger

11:00 Kirkenes Kirke åpnes

12:00 Kirkeklokkene slår 77 slag

13:00 Minnegudstjeneste

18:00 Minnesmarkering, Torget


Tromsø

Det har gått 10 år siden det brutale angrepet på regjeringen, AUF, Arbeiderpartiet og hele nasjonen. Terroraksjonene 22. juli rammet svært mange mennesker, og kommuner over hele landet ble berørt. Tromsø kommunestyre ønsker å samle befolkningen til en markering i Domkirkeparken 22. juli 2021.

Grunnet covid-19 vil det være begrensing på hvor mange som kan delta og markeringen vil også strømmes på kommunens nettside.

kl 11.00: Åpen kirke – Domkirken

kl 11.30: Minnegudstjeneste med fungerende Domprost Kjell Riise og medvirkende fra AUF i Troms

kl 12.00: Kirkeklokker over hele landet ringer

kl 12.15-13.21: 10-års markering etter 22. juli i Domkirkeparken, Tromsø

Vi glemmer aldri
Taler, musikkinnslag, dikt, navneopplesning og kransnedleggelse.
Ordfører i Tromsø, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Troms og Finnmark, fylkeskommune, AUF i Troms, Tromsø AUF, Tromsø Arbeiderparti, Tromsø Ungdomsråd, Ungdommens fylkesråd, Støttegruppen for Troms/Finnmark/Svalbard

kl 15.30: Minnekonsert ved Hijoo Moon m.fl.

Dere finner informasjon og lenke til strømmesendingen her:
10-årsmarkering etter 22. juli | Tromsø kommune (tromso.kommune.no)


Vadsø

Program (tentative klokkeslett):

Kl 10.00: Kransenedleggelse ved minnesmerket, med inneord.

Kl 10.30: Åpen Kirke og menighetshus for samtale og ettertanke. Kirken vil være åpen fram til kl 21:00

Kl 18.00: 22. Juli markering i Vadsø Kultursal

Minneord:

  • AUF 5 min (AUF åpner seansen og fungerer som ordstyrer underveis, ”presenterer neste taler og takker for oppmøte.
  • Runar Sjåstad Stortinget 5 min
  • Statsforvalteren 5 min
  • Troms- og Finnmark fylkesråd 5 min (tentativ)
  • Ordfører Vadsø kommune 5 min

Kl 19.00: Kinotilbud Utøya filmen/dokumentar

Kommunen flagger på alle offisielle flaggsteder i kommunen og Kirken ringer med sine klokker på avtalt nasjonalt klokkeslett.


 

Troms, Finnmark og Svalbard mistet åtte ungdommer, mange flere ble alvorlig skadet fysisk og psykisk og bærer med seg en tung bør som betyr at de fortsatt trenger felleskapets varme omsorg og støtte.

Statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker deltar i markeringene i Tromsø, Bardu og Salangen.
Assisterende statsforvalter Stian Lindgård deltar i Vadsø.