22. juli-senteret

Minnemarkeringer 22. juli 2021 i Møre og Romsdal

Kristiansund kl 18.00

18.00 Minnegudstjeneste Kirkelandet kirke
18. 30 Markering ved minnestedet ved Kirkelandet kirke
Åpning med musikals innslag «Mitt lille land»
Taler og kransnedleggelser
1. Ordfører Kristiansund kommune Kjell Neergaard
2. Partileder Kristiansund Arbeiderparti Berit Tønnesen
3. Line Hatmosø Hoem legger på krans fra Støttegruppen 22.juli i M&R
Avslutning med musikals innslag «Til ungdommen»

Musikalske innslag: Guri Brandvik Nilsson og Odd Arne Brandvik Lydansvarlig er Geir Sakshaug


Molde Domkirke torsdag 22.juli kl. 12.00-13.00
Alle ordførarane og leiarane av ungdomsråda i fylket vil bli invitert hit saman med andre offisielle personar. Domkirka vil vere open for alle, med atterhald om smittevernregler på det aktuelle tidspunktet. Arrangementet vil skje i nært samarbeid med biskopen i Møre, støttegruppa for 22. juli Nordvest og Moldejazz, slik som ved 5 års markeringa i 2016.

Støttegruppa 22. juli Nordvest er med i arbeidsgruppa for 10 års markeringa. Her deltek også Fylkesordførar (Ap) og AUF. Vår offisielle markering er forsøkt tilpassa tidspunkt for markeringar vi veit skal skje nasjonalt og andre stader i fylket seinare på dagen.


Sula

Lokalt program for Sula kommune si minnemarkering ved indre Sula kyrkje.

22.juli 2021 frå kl. 17:00

  • Opning av seremoni. Tale ved ordførar. Kransenedlegging
  • Musikkinnslag: Liv-Sissel Lumapas Remø og Geir Harald Eikrem.
  • Statsforvaltaren. Minneord. Kransenedlegging
  • Fagforbundet. Minneord. Kransenedlegging.
  • Ev. andre som vil seie noko.
  • Musikkinnslag: Liv-Sissel Lumapas Remø og Geir Harald Eikrem.
  • Markeringa blir avslutta ved bauta.

I etterkant av markeringa er det open kyrkje.


Ålesund

Markering i Ålesund – Program

Tidspunkt: Ordfører leder markeringen

Åpen kirke og med kaffeservering frå 16.00-17.45

16:30-16:35 Musikalsk innslag –  Althorn v/Stijn
16:35 Ordfører ønsker velkommen
16:35-16:45 Monica Solbjørg/Kjetil Kvangarsnes – Mitt lille land
16:45 -16.55 Statsforvalter, tale og kransepålegging
16:55-17:05 AUF Minnetale og rosebukett
17:05-17:10 Musikalsk innslag – Til Ungdommen (allsang), Monica Solbjørg forsanger (kantor fra fellesrådet)
17:10-17:20 Ordfører minnetale og kransepålegging
17:20-17:25 Monica Solbjørg/Kjetil Kvangarsnes – Så kom den til oss. Deltagere legger ned en rose hver.
17:25 Ordfører avslutter og musikalsk innslag på  althorn v/Stijn – Vi går til Odeon for å se «Generasjon Utøya»

Ørsta

Program for minnemarkering i Laguneparken i Ørsta:

12.00 Ørsta kyrkje ringer med kyrkjeklokkene

12.05 Velkommen ved varaordførar Karen Høydal (AP)

Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (AP) held tale for dagen og legg ned blomar ved minnesmerket

Musikalsk innslag ved Ørsta Hornmusikk

Statsforvaltaren ved Berit Brendskag Lied legg ned blomar og held appell

Appell frå AUF ved Elise Stokken

Appell frå Ørsta ungdomsråd ved leiar Tare Reklev Øverbø

Avsluttande innslag ved Ørsta Hornmusikk


Arbeid og markeringar i kommunane
Ungdommane som overlevde har vore særs tydeleg i sitt bodskap; «Aldri meir 22. juli». Korleis kan vi gjere dette i praksis slik at det ikkje berre blir ord ? Statsforvaltaren i Møre og Romsdal viser til kommunane sitt oppdrag om å arbeide mot radikalisering. Vi oppmodar difor kommunane, gjerne med ordføraren i spissen, til å invitere ungdomsråd og skoler til å arbeide aktivt med haldningar og kampanjar mot radikalisering. Alle kommunar har eigne politiråd, og politimeister Ingar Bøen har bekrefta at dei vil bidra aktivt inn i dette arbeidet saman med kommunane.

Ein annan måte å markere sjølve dagen på, kan vere at kommunane arrangerer framsyning av filmen «Generasjon Utøya» i kino/forsamlingshus. To av dei fire hovudpersonane i dokumentaren kjem frå Møre og Romsdal. Dei overlevde terroren på Utøya, og vi får følgje dei gjennom desse 10 åra som har gått sidan 22.juli 2011. Filmen går på mange kinoar no i april/mai, men kan gjerne settast opp på nytt i høve 10-års markeringa.

Meir enn 20 ungdommar frå Møre og Romsdal deltok på sommarleiren på Utøya i 2011, og overlevde terroråttaket. Også desse bør oppleve at heimkommunen tek initiativ til ei markering av dagen.