22. juli-senteret

Minnemarkeringer 22. juli 2021 i Rogaland

Rogaland fylkeskommune

Skoleåret 2021/2022 og 2022/2023
Rogaland fylkeskommune vil markere ti år siden 22. juli 2011 i kommende skoleår for videregående skoler.

Ettersom videregående skoler er stengt 22. juli og det er planlagt en rekke arrangementer i regi av kommuner og Regjering, legger ikke Rogaland fylkeskommune eller videregående skoler opp til en markering på selve dagen.

Markeringen vil ha uttrykk i form av allerede eksisterende innhold knyttet til kompetansemål i læreplaner bl.a. i faget Samfunnskunnskap. Videre også i det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap, med fokus på kritisk tenkning/radikalisering, mangfold/rasisme osv.

Fylkesbiblioteket og skolebibliotekene på videregående skoler vil ha et fellesprosjekt i forbindelse med markeringen i løpet av høsten.

Den kulturelle skolesekken vurderer også en egenutviklet produksjon til våren/skoleåret 2022/23 som tar utgangspunkt i bakgrunnen for terrorhandlingen.

Ansvarlig arrangør: Rogaland fylkeskommune


Eigersund

Minneseremoni (kl. 15.25)

Ansvarlig arrangør: Eigersund kommune, med deltakelse i arbeidsgruppe med Arbeiderpartiet, samt samarbeid med Den Norske Kirke. Det siste er ikke helt avklart ennå.


Haugesund

Arrangement ved minnesmerke i samarbeid med nabokommune, og kirken. (kl. 16.00)

Arrangementet inkluderer kulturelt innslag av vinner av Sondre Dahles minnefond (dette er i samarbeid med forening for etterlatte).

Ansvarlig arrangør: Haugesund kommune i samarbeid med Arbeiderpartiet og AUF Haugaland


Randaberg kommune

Grødem kirke, 22. juli 2021 kl. 12.00–14.00.

Torsdag 22. juli markerer vi at det er ti år siden hendelsene på Utøya og i Regjeringskvartalet.
Fra kl. 12.00 vil det være minnemarkering i Grødem kirke, med klokkeringing, musikk ved Kristian Lie-Bjelland og Hannah Kristoffersen Kvitno, og taler ved ordfører Jarle Bø og prest Svein Nybø.

Etter arrangementet i kirken er det åpen kafé fram til kl. 14.00, med mulighet for samtale, kaffi og litt å bite i.
Kirken er samtidig åpen for stillhet og lystenning. Velkommen!

Arrangementet er et samarbeid mellom Randaberg kommune, Grødem menighet og Randaberg menighet.


Sokndal kommune

22. juli på kvelden*

Vi inviterer til en markering i kinosalen hvor vi har et innlegg fra lederen av Sokndal Arbeiderparti, Frank Toks, med påfølgende visning av filmen “Generasjon Utøya”.

* Vi prøver å samordne det slik at de som vil være med på markeringen i Egersund kan gjøre det først.

Ansvarlig arrangør: Sokndal kommune


Sola kommune

Dialogmøte, minnegudsteneste

21. juli – dialogmøte som Sola kommune og Sola menighet, leiar av Muslimsk Muslimsk Fellesråd i Rogaland,  Ali Mubarak deltar, (pårørende etter overlevande), Nåverande eller tidlegare biskop blir med,  program er ikkje heilt klart enda.

22. juli – minnegudsteneste i regi av Sola kirkelige fellesråd

Ringer med kyrkjeklokkene kl. 12

Fungerande ordførar vil delta på begge samlingane.

Ansvarlig arrangør: Sola kommune, Sola kirkelige fellesråd


Stavanger

Minnemarkering på Lundsneset (kl. 10.30)
Minnegudsteneste i St. Petri kirke  (kl. 12.00)

Ansvarlig arrangør: Stavanger kommune/Den norske kirke


Utsira kommune

Me skal ha eit arrangement på fyret som er under planlegging i samarbeid med kyrkja. Det er ikkje rom for to ulike arrangement på den vesle øya vår. Programmet er under utvikling i samarbeid mellom ordførar og menighetssekretær. Det vil bli lagt stor vekt på å involvera våre eigne ungdommar.

Ansvarlig arrangør: Den norske kyrkja og Utsira kommune


Vindafjord kommune

Vikebygd kyrkje

Kl. 12 ringer me med kyrkjeklokkene

Det er open kyrkje med orgelmusikk og lystenning for dei som ønskjer det, kl.12-13.30.