22. juli-senteret

Minnemarkeringer 22. juli 2021 i Vestland

Askøy kommune 

Arrangement ved minnesmerket på Kleppestø.

12:00 – Appell v/AUF

12:05 – Appell v/ Arbeiderpartiet

12:10 – Appell v/ Askøy Kommune

12:15 – Minutts stillhet og kransenedleggelse

12:20 – Kulturelt innslag

12:30 – Avslutning samt kort informasjon om videre markeringer

Støttegruppen legger ned krans i forbindelse med arrangementet

Arrangør: Askøy kommune.


Bergen

13.30 Arrangement ved «den blå steinen».

Stille arrangement.

Støttegruppen legger ned blomster i forbindelse med arrangementet

Arrangør: Arbeiderpartiet i Bergen.

 

Digital minnekonsert 

22. juli 2021 kl. 19.00 – 20.00

Bergen kommune sender en digital minnekonsert. På programmet blir det musikk, dans og diktlesing.

Medvirkende: Vilde Tuv, Fredrik Saroea med kvartett fra BIT20 Ensemble, 9 grader nord, Frode Grytten, Fredrik Hagen, Karen Eide Bøen og Arcturus saksofonkvartett. Programmet ledes av ordfører Marte Mjøs Persen.

Følg minnekonserten direkte her

Arrangør: Bergen kommune

 

Minnegudstjeneste i Bergen Domkirke
22. juli kl 17.30 – 18.15

Gudstjeneste med lystenning, lesninger og musikk. Gudstjenesten er åpen for alle. Biskop Halvor Nordhaug og domprost Gudmund Waaler leder gudstjenesten. Prekenen holdes av biskopen. Appeller ved fylkesordfører Jon Askeland og fylkesleder for AUF, Endre Toft.

Arrangør: Bergen domkirke menighet

 

Ti år siden 22. juli – minnemarkering på Torgallmenningen

22. juli 2021 kl 16:30-17:00

Denne sommeren er det ti år siden angrepet mot regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya 22. juli. På tiårsdagen inviterer Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Bergen og Vestland innvandrerråd til en felles minnemarkering. Ved å markere dagen på tvers av livssyn og kultur, majoritet og minoritet, står vi sammen med de som fikk livet sitt endret for alltid, og hedrer minnet om livene som gikk tapt på grunn av verdiene de sto for.

Appeller ved biskop Halvor Nordhaug, Christian Lomsdalen (nestleder Human-Etisk Forbund), imam Ali Saied (Bergen moské), styremedlem Vestland innvandrerråd. Etter appellenne samler vi oss ved Den blå stein for å minne i stillhet. Hvis du vil, kan du ta med en blomst.

https://www.facebook.com/events/361573588640769

Arrangører: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Vestland innvandrerråd


Florø og Måløy

Kommunedirektør Terje Heggheim ønskjer velkomen, og det vert tale frå ordførar Ola Teigen, ungdomsordførar Håkon Skram Heggen og representant frå Arbeidarpartiet v/ Solveig Willis. Det blir musikalsk innslag frå Michi Barti Fiedczak og Sanja Dukanac.

Tidspunkt og stad for oppmøte

 • Oppmøte i Florø kl. 10.30 – 11.00 – rådhusplassen
 • Oppmøte i Måløy kl. 13.30 – 14.00 – Torget

Markering av 22. juli i Florø og Måløy – Kinn kommune


Høyanger

Kl 15.30 ved Musikkpaviljongen

 • Velkomen ved kommunalsjef Anita Nordheim
 • Eitt minutt stillheit
 • Song ved Annika Synnøve Beinnes
 • Tale ved ordførar Petter Sortland
 • Tale ved Geir Sørebø

Rosenedlegging ved minnesmerket ved paviljongen. Ta gjerne med ei rose.

 


Osterøy kommune 

15.30 Arrangement ved Rådhuset i Lonevåg.

 • Velkommen ved Ordfører Lars Fjellstad.
 • Minneord om dagen ved Astrid Tveiten
 • Minneord om Tore og Tarald ved Lars Fredrik og Henrik Selstø
 • Kulturelt innslag
 • Tematikken rundt 22. juli ved Nikolas Skjerping
 • Kulturelt innslag
 • Rep for kyrkja seier nokre ord
 • Praktisk informasjon om videre markering.
 • Avslutning ved Ordføreren Flytting til minnesmerket.
 • Kransenedlegging ved minnesmerket.

Støttegruppen legger ned blomster i forbindelse med arrangementet

Arrangør: Osterøy kommune.

 

De vært open kyrkje på Hamre i etterkant av arrangement i Lonevåg.

Arrangør: Kyrkja på Osterøy


Sogndal kommune

Program

Kl 13-15: Lys, blomar og ei bok til å skrive helsingar/tankar/minne i Holmen i Balestrand, ved Saften på Leikanger og framfor kommunehuset i Sogndal. Det vil sitje ein person der i dette tidsrommet, og bøkene vert liggande i innbyggjartorga etterpå.

Kl 15: framfor kommunehuset i Sogndal:

 • Kulturinnslag
 • Appell ved AUF, Brigt G Røysum
 • Appell ved Sogndal ungdomsråd, Kornelius Haugen, leiar
 • Appell ved Sogndal kommune, Vibeke Johnsen, fungerande ordførar
 • Appell ved Ap, Henny Kristin Asperanden Navarsete
 • Kulturinnslag

Stord

22. juli skipar Stord kommune, kyrkja og Stord Arbeidarparti til ei 10-årsmarkering etter terroråtaka i regjeringskvartalet og på Utøya. Me håpar du har lyst å markere dagen med oss.

Programmet er som følger:

 • Kl 17:00 Framsyning av Generasjon Utøya
 • Kl 18:35 Felles avgang frå Stord kulturhus til Storddøra
 • Kl 19:00 Musikalsk innslag ved Ingjerd Kannelønning Kolstad og Ian Kolstad
 • Kl 19:10 Appell frå AUF ved Helena Haldorsen
 • Kl 19:15 Appell frå kyrkja ved Reidar Ådnanes
 • Kl 19:20 Appell frå ordførar Gaute S. Epland
 • Kl 19:25 Musikalsk innslag ved Ingjerd Kannelønning Kolstad og Ian Kolstad
 • Kl 19:35 Slutt ved Storddøra

Frå kl. 19:45 er Stord kyrkja open for dei som ynskjer.

Her er lenka til Facebook-eventen

 


Stryn kommune

Ved minnesmerket i Betaniaparken fra 12:00

12:00 – 12:05 kyrkjeklokkene ringer, klokkespel frå Stryn kulturhus

Varaordførar Torstein Tvinnereim ønskjer velkomen

Kransenedlegging

Musikkinnslag Stryn musikklag «Til ungdommen»

Tale stortingskandidat Vestland Arbeiderparti Torbjørn Vereide

Tale  regionleiar LO Vestland Førde  Nils Petter Støyva

Tale tidlegare leiar i Stryn AUF  Paulina Sitarz

1 minutt stillheit

Musikkinnslag – Stryn musikklag  «Nordfjordsongen»

13:00 Lunsj for inviterte gjester i Tingsalen Stryn kulturhus

Opne  kyrkjer:
Oppstryn kyrkje 10:00 – 18:00
Nedstryn kyrkje 12:00 – 18:00


Valestrand

Det blir felles avgang fra Valestrand kl. 18.00 og ankomst Brakvatne ca.18.30.
Der blir det musikkinslag ved Håkon Hevrøy, Helge Riise, Marianne Riise og Henning Hoshovde, Regine Forthun og Amalie Vevle Lavik
Varighet ca. 30 minutter.

Arrangør: Osterøy Arbeiderparti


Årdal

Kl. 17.00   Oppmøte ved Rallaren i Øvre

 • Utdeling av roser
 • Rosetog til Farnes Kyrkje

Kl. 17.20   Minnemarkering i Farnes Kyrkje 

 • Innleiing ved Prest Wenche Lie Lysne
 • Nedlegging av roser og tenning av lys
 • Appell v/ Hilmar Høl, Ordførar
 • Song v/ Ida Myrland
 • Appell v/ Marie Helene H. Brandsdal, Årdal AP
 • Til Ungdommen v/ Frida Hunshammer og Ketil Thorbjørnsen
 • Informasjon v/ Hilmar Høl
 • Avslutning med velsigning v/ Wenche Lie Lysne

Årdal Arbeidarparti ynskjer alle velkomne til å delta på markeringa.

Me vil ta omsyn til smittevernsreglar.

Last ned programmet her.


Øygarden kommune

I år er det 10 år sidan terrorangrepet mot regjeringskvartalet og sommarleiren på Utøya. Det vert invitert til minnemarkering i Øygarden

Torsdag 22. juli klokka 10.00 ved minnestøtta ved Stranda skule.

Det vert tale og kransenedlegging ved:

 • Endre Toft, leiar i Vestland AUF
 • Tom Georg Indrevik, ordførar i Øygarden
 • Ingvild Skaar, leiar i Øygarden Arbeidarparti

Song og musikkinnslag ved Øygarden kulturskule.

I etterkant er det samling med bevertning i skulebygget.

Alle er velkomne til delta på markeringa.

Annonse_Markering_22_juli_Øygarden_kommune_Modul_22