22. juli-senteret

Demokratiprat ved Grass Roots Square

Gjennom kunstverket Grass Roots Square (2012) av kunstneren Do Ho Suh snakker vi og undrer vi oss sammen om hva det betyr å bo i et samfunn, hvordan et samfunn består av like og ulike mennesker, hva det store ordet demokrati betyr, hva som skjer med mennesker i et samfunn når noe vondt og vanskelig hender, og hva vi sammen kan gjøre når noen føler seg utenfor felleskapet.

Vi bruker kunstverket som en samtalestarter, og trekker linjer på barnas premisser til hva de ulike temaene har med terrorangrepet 22. juli 2011 å gjøre. Passer for barn fra 5 år og opp over.

Når: 19. juli 2021
Varighet: ca. 30 minutter
Anbefalt aldersgruppe: 5-12 år

Samtalen er moderert av 22. juli-senterets formidler, Christina Marwold.