22. juli-senteret

Samtaler med barn 10 år etter 22. juli

Hvorfor er det viktig å snakke med barn om 22. juli 2011? Hva er vanskelig for et barn i en slik samtale? Og hvordan kan man balansere det å strukturere en sånn samtale og samtidig ta hensyn til barnas egne behov og premisser?

Gjennom en panelsamtale mellom forsker i pedagogisk psykologi Jon-Håkon Schultz og forfatter Thomas J.R. Marthinsen, håper vi å få svar på disse og mange andre spørsmål knyttet til samtaler med barn 10 år etter. Panelsamtalen tar utgangspunkt i forfatterens erfaring med å skrive boken La oss snakke om 22. juli – det han møtte i norske klasserom da han reiste rundt i landet for å samle inn spørsmål fra elever, og det han selv har opplevd i møte med tematikken som far til fire barn i årene som har gått etter 22. juli 2011.

Samtalen er fasilitert av 22. juli-senterets formidler Christina Marwold.

Jon-Håkon Schultz er professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Det arktiske universitetet. Forskningen omhandler hvordan kriser og traumer påvirker elevers læringsforutsetninger. Han har i flere år arbeidet med forskning tilknyttet 22. juli. Foto: Ingebjørg Kårstad

Thomas J.R. Marthinsen (f. 1984) er en norsk journalist og forfatter fra Sandefjord. Han har utgitt skjønnlitterære bøker og sakprosa, og er utdannet journalist fra Høgskulen i Volda. Han er også cand.mag. i kulturstudier fra Syddansk Universitet i Danmark, der han bor med kone og fire barn. Foto: Ina Lykke Schmidt

 

Når: 19. juli 2021 – kl. 18.00
Målgruppe: Lærer, lærerstudenter, forskere og alle som jobber med formidling til barn og unge