22. juli-senteret

Vandring i regjeringskvartalets minnelandskap

Mandag 19. juli er det familiedag i 22. juli-senteret, og vi inviterer til en historisk gåtur i Regjeringskvartalets minnelandskap med 22. juli-senterets formidler, Julie Ræstad Owe.

22. juli-senteret i Teatergata 10 er omringet av spor etter terrorangrepet i 2011. I dag står minnesporene fra terroren side om side med spor etter kvartalets lange, rike historie, og etter hvert også gjenoppbyggingen etter terrorangrepet. Sammen danner de et felles minnelandskap knyttet til tida før, under og etter 22. juli. Bli med på denne historiske vandringen!

Turene vil ha en varighet på ca. 45 minutter.

Tilbudet er gratis.

Alle er velkomne!

Møtested: Resepsjonen i 22. juli-senteret, 5 minutter før oppsatt tid.