22. juli-senteret

Støttegruppen etter 22. juli: 10 års arbeid for og av de som lever videre

Tid: 18. juli 2021, kl. 16:00-17.30
Sted: 22. juli-senteret og 22julisenteret.no/22. juli-senterets Facebookside
Hva: Panelsamtale (fysisk og digitalt arrangement, opptak sendes på Facebook i etterkant)

Om arrangementet:

Fra starten i 2011 til i dag har Støttegruppen etter 22. juli blitt en sentral møteplass for etterlatte, overlevende og andre berørte etter terroren. Som organisasjon har Støttegruppen gjennom de siste 10 årene kjempet de berørtes sak og blitt en viktig stemme i offentligheten, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt i saker som berører 22. juli og tilgrenset tematikk. I dette arrangementet løfter vi frem og tematiserer Støttegruppas rolle, både gjennom historikken, den sentrale funksjonen organisasjonen har fått etter 22. juli og frem til i dag, samt det organisatoriske arbeidet som gjøres der, både sammen med og uavhengig av AUF. Hvordan ble Støttegruppen til? Hvilke behov svarer den til? Hvilke utfordringer har støttegruppen stått i, gjennom de ti årene som har gått?

I panelet:

  • Lisbeth Røyneland, leder, Støttegruppen
  • Tor-Inge Kristoffersen, nestleder, Støttegruppen
  • Kitty Eide, mor til overlevende og med på å starte Støttegruppa i 2011
  • Sindre Lysø, generalsekretær i AUF

Samtalen fasiliteres av Maja Gudim Burheim, seniorrådgiver, 22. juli-senteret. Direktør Lena Fahre ønsker velkommen.

Påmelding