22. juli-senteret

10 år etter: lærerkurs om 22. juli

Kurset arrangeres i tilknytning til årets FN-dag 2021.

Dato: 21-22. oktober 2021
Sted: Oslo og Utøya

I år er det 10 år siden terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya. Nye læreplaner sier at elever skal lære om 22. juli i sammenheng med å delta i og videreutvikle demokratiet, og å forebygge ekstreme holdninger, handlinger og terrorisme. I samarbeid med Utøya ønsker derfor 22. juli-senteret, Det Europeiske Wergelandsenteret og FN-sambandet å invitere til et tverrfaglig lærerkurs om 22. juli i tilknytning FN-dagen 2021.

Fokuset for årets FN-dag 2021 er hvordan lærere kan bruke 22. juli som empirisk eksempel inn i en tverrfaglig undervisning for å utdanne og danne morgendagens globale medborgere. Det er i tråd med FNs bærekraftsmål 4.7, som handler om at elevene skal «tilegne seg nødvendig kompetanse for å fremme bærekraftig utvikling gjennom utdanning i bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme av freds- og ikkevoldskultur, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling».

Lærerkurset gir:

 • Økt kunnskap om årsaker og konsekvenser av terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011
 • Økt kompetanse, og innsikt i, å undervise om terror, ekstremisme og kontroversielle tema
 • Økt kompetanse, og innsikt i, hvordan en kan tilrettelegge for barn og unges demokratiske engasjement og globale medborgerskap
 • Kjennskap til, og eksempler på, konkret og praktisk undervisningsmateriell som kan brukes i undervisning om 22. juli, demokrati og medborgerskap
 • Erfaringsutveksling med andre engasjerte lærere

Praktisk informasjon:

 • Lærerkurset er gratis.
 • Vi oppfordrer lærere fra hele Norge til å søke.
 • Reise, kost og losji dekkes av arrangement-ansvarlige.
 • Lærerkurset gjennomføres med forbehold om endringer grunnet COVID-19-situasjonen.

Kriterier for deltakelse:

 • Du må kunne delta på begge kursdagene torsdag 21. oktober 2021, og fredag 22. oktober 2021.
 • Du underviser på ungdomsskolen skoleåret 2021/2022.
 • Du ønsker å delta i erfaringsutvekslinger sammen med andre dyktige lærerkolleger.

Program:

Dag 1, torsdag 21. oktober (på 22. juli-senteret og Utøya):

 • Terrorangrepet 22. juli 2011, og hvordan å undervise om 22. juli i eget klasserom. Omvisning på Utøya i et utdanningsperspektiv – minne, læring og engasjement.

Dag 2, fredag 22. oktober (på Utøya):

 • Hvordan undervise om 22. juli? Konkrete tips og triks, og faglig påfyll og foredrag fra ledende eksperter fra forskning og praksis.

 

Søknadsskjema finner du her.  Søknadsfristen er 31. august.

 

For mer informasjon, kontakt oss:

22. juli-senteret: Anne Talsnes, Anne.Talsnes@22julisenteret.no

EWC: Ingrid Aspelund, i.aspelund@theewc.org

FN-sambandet: Madeleine Solstad, madeleine.solstad@fn.no