22. juli-senteret

Historier om de vi mistet – filmprosjekt

Første kvartal 2020 flytter 22. juli-senteret midlertidig ut av Høyblokka på grunn av bygging av nytt regjeringskvartal. 22. juli-senteret skal videreføres med ny utstilling i midlertidige lokaler, tilpasset en ny kontekst. Historier om de vi mistet blir et nytt tilskudd til utstillingen som åpner 30. mars.

Et sted for å lære og å minnes

22. juli-senteret skal både være et sted for læring, og et sted for å minnes. Vi ønsker å vie oppmerksomhet til den lengre ettertiden, ikke minst når det gjelder kunnskap om, og historier fra direkte berørte. På flere ulike måter vil senteret belyse hvordan 22. juli rammet enkeltindivider – terrorens menneskelige kostnader. De ulike elementene vil ta ulik tid å integrere i senteret, men på sikt sørge for at vi på en helhetlig måte ivaretar minnet etter 22. juli og de som ble rammet.

I dagens utstilling i Høyblokka har minnerommet en viktig funksjon. Her har vi viet et eget, avskjermet rom til de 77 som ble drept 22. juli 2011. Et slikt stille og adskilt rom for refleksjon og ettertanke dedikert til ofrene, ønsker vi å ta med oss videre i nye lokaler.

Historier om levd liv

I forbindelse med åpning av ny utstilling, ønsker vi på 22. juli-senteret også formidle historier om livene til de som ikke lengre er med oss. Hvem de var, hva de ville, hva de drømte om. Historier fortalt av dem som husker dem best.

Prosjektet vil dokumentere og bevare etterlatte familier sine egne historier om ofrenes levde liv gjennom filmopptak. Et utvalg opptak vil i første omgang bli brukt som 3-6 minutters filmer i en ny del i 22. juli-senterets utstilling som omhandler historier om «levd liv». På lik linje som det eksisterende vitneprosjektet, vil det på lang sikt legges til rette for at de familiene som ønsker det får mulighet til å dele historier om sine kjære. Vi har en ambisjon om at senteret skal kunne favne så mange av historiene som mulig.

22. juli-senterets midlertidige utstilling åpner 30. mars 2020. Det vil inviteres til førvisning for berørte 29. mars.

Følg med på våre nettsider for oppdatert informasjon om flytting!

 

Har du spørsmål eller innspill om filmprosjektet, kontakt 22. juli-senterets vitnekoordinator Maja Gudim Burheim (mabu@22julisenteret.no).