7. november inviterer 22. juli-senteret til en samtale om incels, chankultur og antifeminisme. Vi spør:

  • Hva innebærer disse fenomenene og hvordan henger de sammen med hverandre?
  • Er antifeminisme et oversett perspektiv i samtalen om høyreekstremisme?
  • Hva har incel-fenomenet med høyreekstremisme å gjøre?
  • Hvordan arter den ‘nye’ høyreekstremismen seg gjennom dagens nettkultur?

 

Foredrag

Lasse Josephsen, journalist og forfatter

 

I panelet:

Lasse Josephsen, journalist og forfatter

Sofia Rana, samfunnsdebattant

Marie Simonsen, kommentator i Dagbladet

Birgitte Prangerød Haanshuus, stipendiat ved HL-senteret

Fasilitator: Stine Furan, formidler ved 22. juli-senteret

Arrangementet inngår som en del av en arrangementsrekke som forsøker å belyse trender fra 2011 til 2019 og hva som kjennetegner den ‘nye’ høyreekstremismen.

Velkommen!