22. juli-senteret

22. juli 2011, 10. august 2019 og livet etterpå

Samtale med Ina Rangønes Libak, Shan Mohammed og Jonas Gahr Støre
tirsdag 21. juli 2011 kl. 11.00

Drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen og angrepet på norske muslimer i Al-Noor Islamic Centre i Bærum 10. august 2019 ga dessverre 22. juli 2011 fornyet aktualitet. Begge angrepene ble utført av såkalt radikaliserte enkeltpersoner, men forestillingene og den høyreekstreme verdensanskuelsen som ligger til grunn for handlingene deles av store, globale fellesskap. Det er mange grunner til at det gir mening å trekke en linje fra 22. juli 2011 til 10. august 2019.

Dette har vært helt sentralt for 22. juli-senterets arbeid gjennom det siste året og det vil fortsette å være det fremover.

Vi skal høre fra to av menneskene som på hver sine måter ble rammet av terroren i 2011 og i 2019. Hvordan lever de videre etterpå? Hva tenker de om den ideologiske forbindelsen mellom de to angrepene og hva som må gjøres for å forhindre liknende angrep i fremtiden?

Tirsdag 21. juli kl. 11.00 fasiliterer 22. juli-senteret en samtale mellom Ina Rangønes Libak, leder i AUF og overlevende fra Utøya, Shan Mohammed, nestleder i Al-Noors Ungdomskomité og Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet. 22. juli-senterets direktør Lena Fahre ønsker velkommen til arrangementet. Samtalen ledes av formidlingsansvarlig ved 22. juli-senteret, Anne Talsnes.

Av smittevernhensyn er ikke arrangementet i 22. juli-senteret åpent for publikum. Samtalen sendes direkte på Facebook, og vil deretter ligge tilgjengelig på våre nettsider.