22. juli-senteret

22. juli-historier på det Internasjonale Thorvald Stoltenberg-seminaret

Inspirerende møte med ungdomsledere fra hele verden!

 

Lørdag 15. juni deltok 22. juli-senteret med bidrag fra opplegget «Min historie» på det nyetablerte Internasjonale Thorvald Stoltenberg-seminaret.

Seminaret samlet 29 ungdomsledere fra 26 land – til erfaringsutveksling, diskusjon og refleksjon om demokratiske verdier og menneskerettigheter på Utøya.

Vi var så heldige å ha med oss Ola og Maren, som delte sine historier fra tida før, under og etter 22. juli. Etterpå ble det tid for en spennende samtaler med seminardeltakerne om alt fra ytringsfrihet, hatprat og ekstremisme, til rettssikkerhet, menneskeverd og betydningen av ungdomsengasjement over hele verden.

Thorvald Stoltenberg gikk bort i juli 2018. I hans minne, og for å hedre hans overbevisning om at kunnskap og toleranse kan overvinne fremmedfrykt og hat, ble Thorvald Stoltenberg-seminaret på Utøya arrangert for første gang 12-17 juni i år. Utøya har en lang historie med ungdomsdeltakelse og internasjonal solidaritet, og målet er at seminaret på sikt skal bli en årlig internasjonal møteplass for unge mennesker som engasjerer seg for demokrati og menneskerettigheter.

Takk til Det Europeiske Wergelandsenteret og Utøya for invitasjonen – og et inspirerende opplegg!