22. juli-senteret

22. juli-senteret lanserer digital undervisningsplattform

Det er stor etterspørsel etter undervisningsopplegg som kan gjennomføres i både det fysiske og det digitale klasserommet. Som lærer har du lenge stått i en krevende situasjon og vi vil berømme dere alle for innsatsen dere legger ned for at elevene skal få et godt skoletilbud!

Ikke alle er fullt tilbake i klasserommene sine enda og det vil ta en stund før mange av klassene kan reise langveis for å besøke oss. Vi har heller ikke kunnet åpne den nye utstillingen i Teatergata 10 på grunn av situasjonen vi befinner oss i. Da kan den digitale undervisningsplattformen tas i bruk!

Oppleggene er basert på undervisningstilbud vi ordinært tilbyr i senteret. De er digitaliserte med filmer og oppgaver som lærere over hele landet kan tilpasse sin klasse og sin digitale kontekst. Vi har også utviklet en egen lærerside med tips til forberedelser og gjennomføring. Oppleggene er under utvikling og vi vil legge ut flere undervisningsopplegg fortløpende.

Har du ønsker eller tilbakemeldinger? Send oss gjerne en mail på post@22julisenteret.no