22. juli-senteret

22. juli-senterets personvernerklæring

Personvernerklæringen viser hvordan 22. juli-senteret samler inn og bruker person­opplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om dette.

22. juli-senteret er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige bestemmer formålet med behandlingen av person­opplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Direktøren ved 22. juli-senteret er ansvarlig for behandling av personopplysninger.

1. Når samler 22. juli-senteret inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss av en av disse årsakene:

 • Du har sendt oss en henvendelse
 • Du har meldt deg på et kurs, seminar eller undervisningsopplegg hos oss
 • Du har søkt jobb hos oss
 • Du har bedt om innsyn etter offentlighetsloven
 • Du har meldt deg på et arrangement eller konkurranse
 • Du er journalist og har tatt kontakt med oss for en uttalelse
 • Du har bestilt veiledningsmateriell
 • Du besøker vår hjemmeside 22.juliseenteret.no
 • Er med i Vitneprosjektet og / eller Historien om de vi mistet

Vi får også opplysninger indirekte:

 • Vi har fått et brev med opplysninger om deg
 • Opplysninger om deg lagres for et undervisningsopplegg eller en vitnebeskrivelse
 • En ansatt har oppgitt deg som nærmeste pårørende
 • En jobbsøker har oppgitt deg som referanse

Vi har eksterne databehandlere som har ansvar for drift, utvikling og vedlikehold av nettsiden og for reiseoppgjør og honorarer til eksterne bidragsytere osv.  Vi har egne databehandleravtaler som regulerer hvilken informasjon de har tilgang til. Ønsker du mer informasjon om våre databehandleravtaler, kan du kontakte oss på post@22.julisenteret.no.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er ansvarlig for IKT-drift ved senteret, og også ansvarlig for håndteringen av de tekniske aspektene ved 22. juli-senterets håndtering av personopplysninger. Vi henviser derfor til DSS’ person­vern­erklæring for avklaringer av de tekniske sidene ved håndtering av personopplysninger knyttet til nettsider og epost: https://dss.dep.no/om-oss/personvernerklaring-for-dss/

2. Dine rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av person­opplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd.

De som er registrert i ett av våre systemer har rett til innsyn i egne opplysninger. Man har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger 22. juli-senteret ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Kravet skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Har du spørsmål til personvernerklæringen kan du ta kontakt med 22. juli-senteret på post@22julisenteret.no eller kontakte vårt personvernombud på bjmi@22julisenteret.no

Personvernombud er Bjørg Michalak-Paulsen.