22. juli-senteret

22. juli – verdier på prøve

Om undervisningstilbudet

  • 2 timers undervisning i 22. juli-senterets paviljong og utstilling
  • Gruppearbeid med begrepskort og bilder
  • Plenumssamtale med utgangspunkt i deltakernes utvalg av bilder og begreper
  • Tema: Historiebevissthet og demokratisk medborgerskap
  • Målgruppe: Voksenopplæring

Opplegget kan bookes gjennom skjemaet som du finner her.

 

22. juli-senteret er et læringssenter for alle. I tillegg til å formidle fakta om terrorhendelsene i Regjeringskvartalet og på Utøya, tilbyr senteret en arena for refleksjon om viktige demokratiske verdier som mangfold og likeverd, og om betydningen av å stå imot hat, vold og ekstremisme.

De demokratiske verdiene og åpenheten som ble satt på prøve 22. juli 2011 må hegnes om i praksis. 22. juli-senteret er opptatt av å være en arena for inklusjon og mangfold. Undervisningsopplegget er en del av 22. juli-senterets bidrag til økt kunnskap om betydningen av 22. juli, fundert i demokratiske verdier og medborgerskap.

Opplegget 22. juli – verdier på prøve er et skreddersydd undervisningstilbud til grupper fra voksenopplæringen.

Undervisningen tar hensyn til språklige og kulturelle forskjeller, og gir anledning til at deltakerne kan uttrykke sin mening om grunnleggende verdier og utfordringer i samfunnet.