22. juli-senteret

Åpning av ny utstilling i Teatergata 10

26. juni kl. 11.30 inviterer 22. juli-senteret til digital åpning av den nye utstillingen Samtalen om 22. juli. Den digitale åpningen sendes direkte her og på 22. juli-senterets Facebook-side.

Den nye utstillingen ligger i midlertidige lokaler i Teatergata 10. Et steinkast unna Høyblokka videreføres 22. juli-senteret med ny utstilling, tilpasset en ny kontekst.

Et gjenkjennelig 22. juli-senter

Selv om lokalene er midlertidige, er 22. juli-senteret permanent, og utstillingen som åpner 26. juni skal være en gjenkjennelig utstilling for alle som kjenner 22. juli-senteret. Flere av bidragsyterne, blant annet arkitektene, er også de samme som i 2015. Samtidig er utstillingen tilpasset en kontekst uten åstedsdimensjonen, og reflekterer både en styrking av vårt læringsmandat, og tida som går. Videre søker denne utstillingen å slippe til enda flere stemmer. Vi har kalt utstillingen Samtalen om 22. juli.

Samtalen om 22. juli

22. juli-senterets midlertidige utstilling presenterer hendelsesforløpet 22. juli 2011 gjennom en tidslinje. I tillegg har utstillingen gitt rom til et antall fortellinger som forsøker å forklare hva 22. juli handler om, og hva 22. juli vil bety i fremtiden.

Fortellingene er identifiserte perspektiver eller diskurser som har vært mer eller mindre tilstede i offentligheten fra 22. juli 2011 og frem til i dag. Noen av fortellingene i utstillingen er kjente for mange, andre har ligget mer i bakgrunnen, noen er vanskelige og omstridte. Fortellingene om 22. juli lever side om side i Norge i dag. De bidrar alle til en felles samtale om 22. juli.

Samtalen om 22. juli kan trøste og forene, splitte og utfordre. Den skal føres videre av mennesker både med og uten egne minner fra 22. juli. Målet med utstillingen er å bidra til en kunnskapsbasert, åpen og inkluderende samtale om 22. juli i årene som kommer.

Et sted for læring, og et sted for å minnes

22. juli-senteret er et sted for læring, og et sted for å minnes. Når historien om 22. juli skal formidles, er det derfor avgjørende også å belyse terrorens konsekvenser for enkeltmennesker. Dette ønsker vi å gjøre gjennom undervisning, dokumentasjon og i selve utstillingen. Først og fremst er minnerommet, dedikert til ofrene, med oss i nye lokaler. I direkte tilknytning til minnerommet har vi også åpnet et eget rom, hvor publikum i stillhet kan gi uttrykk for sine tanker og følelser. En egen del av utstillingen er tilegnet de direkte berørte, som på ulike måter lever videre med personlige historier om 22. juli.

Til slutt ønsker 22. juli-senteret å formidle historier om de som ikke lengre er med oss, og historier om de vi mistet er et av flere nye tilskudd til utstillingen som åpner 26. juni. Slik vil vi på flere måter tilrettelegge for å belyse terrorens konsekvenser for enkeltmennesker. De ulike elementene vil ta ulik tid å integrere i senteret, men på sikt sørge for at vi på en helhetlig måte ivaretar minnet etter 22. juli og de som ble rammet.

22. juli-senteret står bak innhold, konsept og utforming av utstillingen. Senterets utstilling og undervisningsopplegg er utarbeidet i tett dialog med Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, AUF, etterlatte, overlevende og andre berørte.

 

Digital åpning

26. juni kl. 11.30

Åpner for besøkende

27. juni kl. 11-16

Øvrige åpningstider i sommer

torsdag – søndag kl. 11-16

Smitteverntiltak

På grunn av smittevernhensyn vil det kun være tillat med 10 mennesker i utstillingen samtidig. Besøkende kan bli bedt om å vente eller komme tilbake på et senere tidspunkt.

 

Kategorier