22. juli-senteret

Arrangement 24. oktober

24. oktober ønsker 22. juli-senteret velkommen til et arrangement om islamofobi, fiendebilder og konspirasjonsteorier om muslimer.

I panelet:

  • Cora Alexa Døving, Seniorforsker, HL-senteret
  • Muhammed Abdi, samfunnsdebattant og skribent
  • Irfan Mushtaq, styremedlem i Al-Noor-moskeen

Arrangementet inngår som en del av en arrangementsrekke som forsøker å belyse trender fra 2011 til 2019 og hva som kjennetegner den ‘nye’ høyreekstremismen.

——————————————————————————————
2011-2019: Arven fra 22. juli og den ‘nye’ høyreekstremismen