22. juli-senteret

Arrangementer i 22. juli-senteret

10 år etter 22. juli 2011: Arrangementsrekke ved 22. juli- senteret

Det er snart 10 år siden terrorangrepet som tok 77 liv i Regjeringskvartalet og på Utøya i 2011. I markeringsåret er det tid for å gjøre opp status.

Hvor er vi i dag og hva skal arven etter 22. juli være?

Arrangementsrekken vil tematisere individuelle så vel som samfunnsmessige årsaker til og konsekvenser av terroren i 2011. Gjennom en bred vifte av temaer og gjester ønsker vi at både kjente og mindre kjente sider ved 22. juli løftes frem og blir gjenstand for diskusjon og samtale.

Vi vil trekke historiske linjer som setter 22. juli inn i større kontekst, og diskutere terroren i lys av historiske og samtidige trusler mot demokratiet globalt og nasjonalt.

De menneskelige konsekvensene av 22. juli vil løpe som en rød tråd gjennom hele markeringsåret i 22. juli-senteret. Overlevende og etterlatte skal ha en tydelig tilstedeværelse gjennom arrangementsrekken, som blir til i tett dialog med Støttegruppen etter 22. juli og AUF.

2021 markerer at det er 20 år siden det nynazistiske drapet på 15 år gamle Benjamin Hermansen fra Holmlia. Det er to år siden det rasistiske drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen og terrorangrepet på al- Noor Islamic Centre i Bærum. Arrangementsrekken vil belyse forbindelseslinjer, nyanseforskjeller og brudd i historien om rasisme og fremmedfrykt i Norge og verden så vel som terror og ekstremisme i et globalt perspektiv.

Arrangementsrekken starter 8. april 2021 med et digitalt åpningsarrangement hvor vi forsøker å legge premissene for de øvrige arrangementene. I et bredt sammensatt panel spør vi:

Hva snakker vi om når vi snakker om 22. juli?

I år er det mange som krever at samfunnet tar et oppgjør med tankegodset som motiverte terroristen, men hva ligger egentlig i et slikt oppgjør? Hva har vi snakket om? hva har vi ikke snakket om? Hva bør vi snakke mer, og kanskje mindre om, 10 år etter 22. juli 2011?

I panelet sitter leder for støttegruppen etter 22. juli, Lisbeth Kristine Røyneland, leder for Oslo AUF, Varin Hiwa, Fylkesrådsleder for Viken fylkeskommune, Tonje Brenna, styremedlem i Benjamins minnefond, Beatriz Jaquotot og forsker ved HL-senteret Cora Alexa Døving.

Samtalen fasiliteres av Anne Talsnes, formidlingsansvarlig ved 22. juli-senteret

Når: 8. april 2021, kl. 18.00-19.30
Streames fra: «Hva snakker vi om når vi snakker om 22. juli?»