22. juli-senteret

Åstedene

Om oppgaven

Før dere går i gang med opplegget anbefaler vi at elevene har sett introduksjonsfilmen og den digitale tidslinjen.

Tema: Historiebevissthet, minnekultur og demokratisk medborgerskap

 • Tidsbruk: ca. 45-60 minutter (avhengig av organisering)
 • Anbefalt målgruppe: 9. trinn – Vg3

Oppgaven er fleksibel, og kan enkelt tilpasses ulike klassetrinn og elevgrupper. Se den gjerne som et utgangspunkt, heller enn en fasit, og lag din egen versjon. Det kan også være en idé å kombinere dette opplegget med noen av de andre oppleggene våre, for eksempel kildeoppgaven under Min historie. Opplegget bør avsluttes med en plenumssamtale i klasserommet.

Relevante fordypningstekster: 

Regjeringskvartalet

Utøya

Høyreekstremisme

Konspirasjonsteorien Eurabia

Arbeiderpartiet i konspirasjonsteoriene

Antifeminisme

Minnesteder og debatt

Introduksjon

I denne oppgaven skal vi ta en nærmere titt på åstedene for terrorangrepet 22. juli 2011. Ved å gjøre det kan vi rette fokus på de som ble angrepet, de som ble drept, de som overlevde og de etterlatte. Da kan vi lære om hvorfor de var der de var 22. juli, og hvilke verdier de jobbet og engasjerte seg for. Samtidig får vi innsikt i terroristens tankegods og de verdiene han ønsket å angripe. Vi skal også se nærmere på ulike minnesteder og hvordan vi minnes de vi mistet.

Se filmene under i fellesskap før dere går i gang med gruppearbeidet.

 

 

Gå sammen i grupper på maks fire og diskuter spørsmålene under. Skriv ned svarene og ta de med inn i en felles samtale med hele klassen.

Regjeringskvartalet og Utøya

 1. Hvorfor var Regjeringskvartalet og Utøya et mål for terroristen 22. juli 2011?
 2. Hva kan setningen «Å ta Utøya tilbake igjen» bety? Og hvordan gjør man det?
 3. Flere kaller terrorangrepet 22. juli for Utøya-angrepet. Hvorfor gjør noen det? Hva kan konsekvensene av det være?

Minnestedene

 1. Hvorfor mener mange det er viktig at det midlertidige nasjonale minnestedet skal være tilgjengelig under renoveringen av Regjeringskvartalet?
Memory Wound                                Jonas Dahlberg Studio / NTB scanpix

 

 1. Dette er et bilde av et minnested som heter Memory Wound. Det skulle egentlig oppføres på Sørbråten (i nærheten av Utøya), men dette ble ikke gjennomført.
  1. Søk etter informasjon om Memory Wound på nett, hva finner dere av informasjon om dette minnestedet?
  2. Kan dere tenke dere hvorfor det har vært uenigheter og diskusjoner om hvilke minnesteder som skal oppføres hvor?