22. juli-senteret

Bestilling for grupper og skoleklasser

Velg type gruppe

Velg undervisningsopplegg

Velg undervisningsopplegg

Dato og tidspunkt

Informasjon om gruppen

Lærere som har klasser med lavere språkkompetanse enn A2/B1 må bistå som tolk

Kontaktperson

Du kan hake av inntil tre valg i listen under.