22. juli-senteret

Samtalen om 22. juli – Demokratiet

På tvers av politiske skillelinjer ble terroren fordømt som et angrep på det norske demokratiet: folkevalgte politikere, ansatte i staten og politisk engasjerte ungdommer. Det norske rettssystemet ble satt på prøve i et samfunn med ønske og behov for rettferdighet. Gjennom rettssaken skulle terroristens rettigheter ivaretas innenfor rammene av det demokratiet han selv hadde gått så brutalt til angrep på.

Demokratibudskapet gjentas årlig ved de offisielle minnemarkeringene. Samtalen om 22. juli har de siste årene vært preget av mer politisk uenighet enn man så i den umiddelbare ettertiden.