22. juli-senteret

Demokratilæring på Utøya

Etter terroren 22. juli 2011 har Utøya blitt et viktig symbol på at demokratiet må skapes og forsvares hver dag. Ved å styrke unge menneskers demokratiske kompetanse og gi dem en plass som positive rollemodeller som kan lære og inspirere sine medelever, bidrar demokratilæring på Utøya til å utvikle den demokratiske beredskapen hos ungdom.

Tre dager på Utøya gir elever og lærere verktøy til å snakke om 22. juli 2011 og bringe demokratilæring inn i klasserommene. I løpet av 2016 har ungdomsskoleelever fra 16 skoler fra hele landet gjennomført aktiviteter for over 800 medelever etter å ha deltatt på «Demokratilæring på Utøya».

Stav skole i Skedsmo deltok høsten 2016, og elevene har siden avholdt aktiviteter med både elever og foreldre. «De snakker uten manus, klart og fritt og litt emosjonelt, og trekker tråder fram og tilbake mellom tragedien på Utøya og nødvendigheten av demokratilæring. Det ble kjempebra», forteller kontaktlærer Bente Vinje.

«Demokratilæring på Utøya» er et gratis opplæringstilbud til elever i 9. og 10. klasse fra skoler i hele Norge. Det arrangeres nye seminarer vår og høst 2017.

«Demokratilæring på Utøya» er et samarbeid mellom The European Wergeland Centre (EWC), Rafto Foundation for Human Rights, Utøya og 22. juli-senteret

Kontakt Det Europeiske Wergelandsenteret for påmelding, spørsmål og mer informasjon: www.theewc.org/utoya

Se en kort film om «Demokratilæring på Utøya»