22. juli-senteret

Digital Min historie

Det kan være vanskelig å forstå terroren, men vi må gi det et forsøk.

Du var kanskje et sted mellom 6 og 10 år da terrorangrepet 22. juli skjedde. Da er det ikke så rart hvis du ikke husker så mye, eller ingenting, fra den dagen. Det dere eventuelt husker kan blant annet være ting dere har hørt om i ettertid eller det dere ble fortalt av andre rundt dere på den tiden. Det kan være vanskelig å forstå terroren, men vi må gi det et forsøk. Gjennom dette opplegget skal du få undersøke, diskutere og reflektere rundt noen kilder som på ulike måter kan lære oss noe om terrorangrepet 22. juli 2011.

Del 1: Kildeoppgave

Filmens innhold gjengitt i tekst:

For å lære om og bedre forstå en historisk hendelse, som terrorangrepet 22. juli, søker vi ulike kilder som forteller oss noe om hendelsen. Ulike kilder gir oss ulik informasjon, og jo flere kilder vi bruker, jo mer kan vi forstå. Det er også viktig at vi vurderer og tenker over hva slags kilde vi bruker, som for eksempel å undersøke hvor kilden er hentet fra, hvem avsenderen er, hva kilden forteller oss, og ikke minst; hva kilden ikke forteller oss. Det finnes mange forskjellige typer kilder, som bøker og artikler, men det kan også være tegninger, filmer, gjenstander og annet. En type kilde kan være en personlig beretning fra noen som opplevde terrorangrepet 22. juli. Alle disse ulike kildene er nesten som puslespillbrikker som til sammen utgjør hele puslespillet. Med flere brikker eller kilder, vil det være lettere for oss å forstå og forklare hele bildet.

I denne oppgaven vil dere som gruppe få utdelt en kilde, én puslespillbrikke, som på sin måte sier noe om 22. juli. Se og les teksten på kilden dere har fått utdelt, diskuter og reflekter i gruppa, og fyll inn i boksene under hver kilde i skjemaet.

Oppgave:

  1. Se og les på kilden dere har fått utdelt
  2. Som gruppe: Diskuter spørsmålene i skjemaet og fyll inn svarene
  3. Send til lærer
  4. Presenter kilden og gruppas refleksjoner rundt kilden for resten av klassen

Del 2: Vitnefortellinger

 

Filmens innhold gjengitt som tekst:

De som er direkte berørt av 22. juli vil alltid bære med seg sine unike historier fra angrepene, og disse fortellingene gir oss innsikt i hva som skjedde, hvordan terroren opplevdes for den enkelte og hvordan det har påvirket dem. Det er viktig at vi også snakker om tida før og etter terrorangrepet. Historien om 22. juli  sluttet ikke den dagen, den fortsetter, på samme måte som den også startet lenge før 22. juli 2011. De som deler sin historie med oss er levende kilder, de forteller fra sitt perspektiv, men deres fortelling vil også hjelpe oss med å forstå og forklare det store bildet. De forteller oss ikke bare hva de opplevde 22. juli, men også at terrorangrepet 22. juli har skjedd. Det at de er levende vitner gir oss også mulighet til å snakke med dem, og spørre dem om det de har opplevd. På den måten gir de oss en mulighet til å bli en del av historien om 22. juli.

 

Oppgave:

  1. Se filmene som læreren din har valgt ut der vitnene forteller sine personlige historier.
  2. Som gruppe: Hva lurer dere på?
    Snakk sammen om det dere har sett på filmene, og skriv ned spørsmål som dere ønsker å stille vitnene i den digitale skriveblokken.
  3. Send inn den digitale skriveblokka til læreren.

 

< Tilbake

 

Til lærer