22. juli-senteret

Digitalt åpningsarrangement: Hva snakker vi om når vi snakker om 22. juli?

I år er det mange som krever at samfunnet tar et oppgjør med tankegodset som motiverte terroristen, men hva ligger egentlig i et slikt oppgjør? Hva har vi snakket om? hva har vi ikke snakket om? Hva bør vi snakke mer, og kanskje mindre om, 10 år etter 22. juli 2011?

I panelet sitter leder for støttegruppen etter 22. juli, Lisbeth Kristine Røyneland, leder for Oslo AUF, Varin Hiwa, Fylkesrådsleder for Viken fylkeskommune, Tonje Brenna, styremedlem i Benjamins minnefond, Beatriz Jaquotot og forsker ved HL-senteret Cora Alexa Døving.

Samtalen fasiliteres av Anne Talsnes, formidlingsansvarlig ved 22. juli-senteret

Når: 8. april 2021, kl. 18.00-19.30
Streames fra: Info kommer snart 🙂