22. juli-senteret

Dokumenter

Tildelingsbrev til 22. juli-senteret

Hvert år får 22. juli-senteret et tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet. I tildelingsbrevet formidles Stortingets budsjettvedtak, mål, økonomiske rammer og en nærmere beskrivelse av virksomhetens styring. Tildelingsbrevet gir en overordnet, men ikke uttømmende, oversikt over hva 22. juli-senteret skal prioritere og utføre for gjeldende periode.

 

Les tildelingsbrevet for 2021 her:

Tildelingsbrev 22. juli-senteret 2021

 

Årsrapport

Halvårsrapport 2019
Levert til Kunnskapsdepartementet 31.03.2020