22. juli-senteret

Engelsk

*Denne siden er under arbeid og vil oppdateres.

 

(Fet og kursiv – særlig relevant for undervisning om 22. juli)

Engelsk

Tverrfaglige temaer
Demokrati og medborgerskap

I engelsk handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om å utvikle elevenes forståelse for at deres oppfatning av verden er kulturavhengig. Ved å lære engelsk kan elevene møte ulike samfunn og kulturer gjennom å kommunisere med andre over hele verden, uavhengig av språklig og kulturell bakgrunn. Dette kan bidra til å åpne for flere måter å tolke verden på og være med på å skape nysgjerrighet og engasjement, og medvirke til å forebygge fordommer. 

Kompetansemål 

  • bruke ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling
  • lese, diskutere og videreformidle innhold fra ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster
  • lese sakprosatekster og vurdere hvor pålitelige kildene er
  • bruke kilder på en kritisk og etterrettelig måte

Faglig tilnærming, oppgaver og ressurser

Faglige tilnærminger

  • Konspirasjonsteorier, falske nyheter, kildebruk- og kritikk
  • Medier og alternative medier
  • Engelskspråklige mediers omtale av 22. juli
  • Bruken av engelske ord og uttrykk i høyreradikal/ekstrem internettkultur
  • Transnasjonal samhandling og utveksling av meninger og holdninger/ internasjonale nettbaserte fellesskap muliggjort av felles språk