22. juli-senteret

Engelsk

*Denne siden er under arbeid og vil oppdateres.

 

(FF = fagfornyelsen)

(Fet og kursiv – særlig relevant for undervisning om 22. juli)

Engelsk (FF)

Tverrfaglige temaer
Demokrati og medborgerskap

I engelsk handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om å utvikle elevenes forståelse for at deres oppfatning av verden er kulturavhengig. Ved å lære engelsk kan elevene møte ulike samfunn og kulturer gjennom å kommunisere med andre over hele verden, uavhengig av språklig og kulturell bakgrunn. Dette kan bidra til å åpne for flere måter å tolke verden på og være med på å skape nysgjerrighet og engasjement, og medvirke til å forebygge fordommer. 

Kompetansemål (8. og 9.  trinn)

 • bruke ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling
 • lese, diskutere og videreformidle innhold fra ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster
 • lese sakprosatekster og vurdere hvor pålitelige kildene er
 • bruke kilder på en kritisk og etterrettelig måte

Kompetansemål (10. trinn)

 • velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og bruke dem på en selvstendig måte i egen språklæring
 • forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner
 • vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker
 • forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner
 • uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner
 • innlede, holde i gang og avslutte samtaler om forskjellige emner ved å stille spørsmål og følge opp innspill
 • forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner
 • vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker
 • forstå hovedinnhold og detaljer i selvvalgte tekster
 • lese, forstå og vurdere ulike typer tekster av varierende omfang om forskjellige emner
 • bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandling, tekstproduksjon og kommunikasjon
 • kjenne til personvern og opphavsrett og velge og bruke innhold fra forskjellige kilder på en etterprøvbar måte
 • samtale om og formidle aktuelle og faglige emner

Faglig tilnærming, oppgaver og ressurser

Faglige tilnærminger

 • Konspirasjonsteorier, falske nyheter, kildebruk- og kritikk
 • Medier og alternative medier
 • Engelskspråklige mediers omtale av 22. juli