22. juli-senteret

Engelsk

*Denne siden er under arbeid og vil oppdateres.

 

(Fet og kursiv – særlig relevant for undervisning om 22. juli)

Engelsk

Tverrfaglige temaer

Demokrati og medborgerskap

Kompetansemål

  • lese, diskutere og reflektere over innhold og virkemidler i ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster
  • lese og sammenligne ulike sakprosatekster om samme emne fra forskjellige kilder og kritisk vurdere hvor pålitelige kildene er
  • bruke ulike kilder på en kritisk, hensiktsmessig og etterrettelig måte

 

Faglig tilnærming, oppgaver og ressurser

Faglige tilnærminger

  • Konspirasjonsteorier, falske nyheter, kildebruk- og kritikk
  • Medier og alternative medier
  • Engelskspråklige mediers omtale av 22. juli