22. juli-senteret

 

 

 

 

 

 

Terrorangrepet 22. juli 2011 settes for alvor på timeplanen i forbindelse med fagfornyelsen. Terrorangrepet er nevnt eksplisitt i det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap for samfunnsfag i grunnskolen, men undervisning om 22. juli kan også bidra til å ta for seg flere deler av de tverrfaglige temaene og kompetansemålene i barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Kanskje ikke like opplagt for alle, men 22. juli kan også spille en sentral rolle i det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring.

Vi ønsker å vise hvordan det å undervise om terrorangrepet 22. juli både muliggjør arbeid med de tverrfaglige temaene, samtidig som lærerne får dekket flere av kompetansemålene i sine fag.

Vi har laget en oversikt til faglærere på barneskole, ungdomsskole og videregående skole over hvordan de kan tilnærme seg 22. juli i sine fag, samt relevante oppgaver og fordypningstekster som kan tas i bruk i undervisning. Vi har også laget en kort innføring til hvordan lærere kan jobbe flerfaglig og tverrfaglig, med viktige punkter å tenke gjennom før man iverksetter et slikt arbeid.

Det er opp til hver enkelt skole og faglærerne på hvilke måter, og hvorvidt, man ønsker å jobbe med et felles tema i flere fag, og det er ikke gitt at en integrert tverrfaglig tilnærming gir best dybdelæring. Det vil variere. Derfor kan disse ressursene også bare brukes av én lærer som ønsker inspirasjon og tips til undervisning om 22. juli.

Oversikten under er hentet fra Universitetet i Oslo, etter Kaufman/Moss/Osborne 2003 og Drake/Reid 2018. Den gir et overblikk og innføring i ulike tilnærminger til å jobbe flerfaglig og tverrfaglig i undervisningen.