22. juli-senteret

Følg oss på Instagram!

Visste du at vi også er tilstede på sosiale medier? På Facebook og Instagram kan dere få et innblikk i hva vi driver med på 22. juli-senteret. I høydepunktene på Instagram ligger det hele tiden informasjon om 22. juli, formidlingsaktiviteten på senteret, skolekonkurransen og mye, mye mer!

 

Dato: 28.04.2021