22. juli-senteret

Forberedelser før undervisning for lærer

—  Sett deg inn i lærerveiledningen og les deg opp på relevant tematikk.

—  Gå gjennom undervisningsoppleggene og planlegg hvordan du ønsker å organisere undervisningen, med tanke på om det skal være individuelt eller gruppearbeid, om og hvordan elevene skal levere inn skriftlig arbeid, og hvordan dere skal gjennomføre plenumssamtaler.

—  Legg gjerne en plan for oppfølging av arbeidet. For noen elever vil det ta tid før innholdet synker inn og reaksjoner og spørsmål kan komme frem i ettertid. Du kan for eksempel følge opp undervisning om 22. juli med et fremoverrettet og konstruktivt arbeid med hvordan vi kan minske fremmedfiendtlighet, jobbe mot hatytringer, digitalt nettvett, lokale tiltak og lignende. Knytt dermed gjerne 22. juli-tematikker til andre fag og temaer dere jobber med.

—   Lag gjerne et felles drodledokument der elevene i forkant skriver inn det de lurer på og det de vil vite mer om. Dette kan også foregå på tavlen i klasserommet. Dette gjør at du som lærer kan forberede deg på det elevene spesifikt vil snakke mer om.

— Finn ut om noen av elevene er berørte av 22. juli eller om det er andre omstendigheter som gjør at det kan være vanskelig å delta i undervisning om 22. juli.