22. juli-senteret

Foredrag og workshops for lærerstudenter høsten 2019

  • Angrepet i Christchurch, New Zealand, El Paso, USA og senest på norske muslimer i Bærum gir den høyreekstreme terroren i 2011 fornyet aktualitet. Disse terrorhandlingene blir utført av såkalt radikaliserte enkeltmennesker, men forestillingene og verdensanskuelsen som ligger til grunn for handlingene deles av store, globale fellesskap. Hvilke utfordringer står kommende lærere overfor når disse temaene skal inn i klasserommet? Hvordan legger vi til rette for at nye generasjoner kan delta i ordskiftet og lese sin samtid som historiebevisste medborgere? Hvordan bruker vi arven fra 22. juli i dette arbeidet?  

  •    

22. juli på timeplanen

Fra 2020 skal undervisningen om 22. juli styrkes i norsk skole, samtidig som både demokratisk medborgerskap og folkehelse og livsmestring introduseres som nye tverrgående tema i læreplanen.

Gjennom eksterne workshops og foredrag vil 22. juli-senteret diskutere muligheter og utfordringer for undervisningen om 22. juli åtte år etter, med utgangspunkt i:

  • Forskning
  • Teori og praktiske innfallsvinkler
  • Våre erfaringer fra 2015 til 2019

 

  • Hva skal vi lære bort om 22. juli? Da 22. juli-senteret lukket dørene til Høyblokka 31. juli, hadde over 30 000 skoleelever besøkt senteret. De neste fem årene vil 22. juli-senterets formidlingsmandat videreføres i midlertidige lokaler. Snart gjenåpner 22. juli-senteret, med ny utstilling og nye undervisningstilbud i Teatergata 10. Mens vi bygger senteret vil vi denne høsten utveksle erfaringer og tanker med lærerutdannere og fremtidige lærere gjennom å tilby foredrag og workshops ved utdanningsinstitusjonene. Da de første skoleklassene stod på døren til 22. juli-senteret høsten 2015, var det ikke så stor forskjell på hva elever og lærere husket fra 22. juli 2011. Reaksjoner, spørsmål, refleksjoner og samtaler – hele undervisningssituasjonen i 22. juli-senteret var lenge preget av at voksne og barn delte mange av de samme minnene.  

  • Etter 22. juli har ulike generasjoner kunnet forenes i en felles hukommelse og et første forsøk på historiegjøring over terroren. Dette særegne situasjonsbildet har vi i 22. juli-senteret nyttiggjort oss av i undervisningen. Tusenvis av elever fra grunnskole, videregående skole og voksenopplæringen har gjennom fire år levert verdifulle bidrag til 22. juli-senteret gjennom deltakelse i våre undervisningstilbud. Elevarbeidene er levninger fra 22. julis tidlige etterliv og en viktig ressurs i det videre arbeidet med å utvikle en historiebevisst og medborgerskapsorientert undervisning om 22. juli for fremtiden. Elevenes arbeid og produkter inngår som viktige elementer i våre foredrag og workshops.  

Dersom din institusjon ønsker besøk fra 22. juli-senteret denne høsten, kan du kontakte formidlingsansvarlig Anne Talsnes på:

anne.talsnes@22julisenteret.no

mobil: 457 70 040

Last ned brosjyre om dette tilbudet her.