22. juli-senteret

Fra informasjons- til læringssenter 2015-19

 

 

22. juli-senteret åpnet dørene for publikum 22. juli 2015, fire år etter terrorangrepet i 2011. Senterets undervisningsprofil har blitt betydelig styrket i løpet av de fire årene som har gått og i dag er senteret et læringssenter med et tydelig samfunnsoppdrag.

1. Juli 2019 ble 22. juli-senteret overført fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Kunnskapsdepartementet.

 

  • “22. juli vekker debatt og sterke følelser. Vårt mål er at 22. juli-senteret skal bli et sted for refleksjon og læring. Som samfunn er vi nødt å minne oss selv på tragedien – for å unngå at den rammer oss igjen.”                                                                                                                                                                                    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Åpningstale i 22. juli-senteret, 22.07.2015  

  •    

  •    

  • “Opplegget var veldig bra. Utstillingen er sterk og god, og det var sterke fortellinger fra vitnene som gjorde inntrykk på elevene. En fin gruppeoppgave som alle kan delta på, og som også gjør dem bevisst på kilder og kildebruk.”                                                                                                                                                          Lærer, februar 2019.

 

Våre undervisningstilbud