22. juli-senteret

Grunnprinsipper for 22. juli-senterets midlertidig utstilling

Følgende prinsipper skal ligge til grunn for arbeidet med utstillingen i midlertidig 22. juli-senter. Prinsippene bør anses som en rettesnor for utviklingen av utstillingens samlede innhold og uttrykk.

22. juli-senterets midlertidige utstilling skal …

  • være tydelig forankret i realhistorien om terrorangrepet mot regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011
  • være historiebevisst, selvrefleksiv og aktuell
  • legge til rette for refleksjon, diskusjon og dialog om 22. juli og terrorens betydning i dag og i fremtiden
  • legge til rette for aktiv læring og interaktivitet, med forankring i pedagogiske prinsipper om elevmedvirkning og demokratisk medborgerskap
  • være en arena for formidling av historier fra begge åstedene – både regjeringskvartalet og Utøya, ikke minst gjennom personlige beretninger
  • legge til rette for å minnes ofrene for terroren gjennom historier om levd liv
  • ta i bruk midlertidigheten som en ressurs, slik at tiden frem til frem til etablering av permanent 22. juli-senter kan benyttes til utvikling, utprøving, og utforsking av formidlingen om 22. juli 2011.