22. juli-senteret

Helse og oppvekst

Tverrfaglige temaer

Demokrati og medborgarskap

Kompetansemål

  • Vurdere kva som fremjar psykisk og fysisk helse, og korleis ein kan førebyggje livsstilssjukdommar og hindre smitte

 

Faglig tilnærming, oppgaver og ressurser

Faglig tilnærming

  • Å leve videre etter 22. juli, som overlevende og etterlatt
  • PTSD, traumer, sorg, skyldfølelse, skam
  • Hjelpeapparatet, oppfølging
  • Barndom, utenforskap, identitetssøken og utvikling