22. juli-senteret

Historie

(Fagfornyelsen = FF)

(Fet og kursiv = særlig relevant for undervisning om 22. juli)

 

Tverrfaglige tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Kompetansemål

Vg2 (FF):

 • utforske fortiden ved å stille spørsmål og innhente, tolke og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar
 • utforske og reflektere over hvordan fortiden minnes lokalt og nasjonalt

Vg3:

 • identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger
 • gi eksempler på kontroversielle historiske emner og drøfte motstridende årsaksforklaringer til en historisk hendelse
 • undersøke hvordan egne forestillinger om fortiden er blitt formet og diskutere hvilke faktorer som gjør at mennesker kan ha forskjellige oppfatninger om fortiden
 • drøfte hvordan historie er blitt brukt og brukes i politiske sammenhenger
 • gi eksempler på og drøfte hvordan utstillinger, minnesmerker, minnedager eller markeringen av bestemte historiske hendelser har betydning for nåtiden

 

Faglig tilnærming, oppgaver og ressurser

Faglig tilnærming

 • Kildebruk- og kritikk
 • Minnesteder og kontroverser rundt disse
 • Hvordan historien om 22. juli formes og forvaltes
 • Norsk demokratihistorie
 • Høyreekstremisme og historiebruk